iDOSplatform

Koppel juiste objectlijst aan plaatsing e-ABS

iDOSplatform

Bij het aanmaken van een plaatsing in e-ABS kunt u de bijbehorende definitieve objectlijst uit het iDOSplatform koppelen via e-ABS. Maar het iDOSplatform objectlijst ID verschilt per plaatsing; het is een variabel polisgegeven. Het wijzigt bij iedere nieuwe objectlijst. Houdt daar rekening mee in het geval van mutaties. Voeg iedere keer het nieuwe objectlijst ID toe.

In geval van een automatische dekkingsclausule geeft u misschien tussentijds een nieuwe objectlijst af in het iDOSplatform, terwijl daar geen aanhangsel voor wordt afgegeven. Vaak is hier ook geen akkoord nodig van verzekeraars. Maak de objectlijst definitief, want een concept objectlijst is niet inzichtelijk voor de verzekeraars. De eerstvolgende keer dat u, in datzelfde verzekeringsjaar, in e-ABS een objectlijst ID deelt, deelt u deze alsnog met verzekeraars in e-ABS. 

Deze werking is ook opgenomen in het iDOSplatform protocol: 

Artikel 5.2 iDOSpl@tform protocol m.b.t. delen in e-ABS 
[…] Indien er geen akkoord vereist is in e-ABS voor een aanpassing van een polis, zoals wanneer de mutatie valt binnen bandbreedte van de geldende afspraken voor deze polis waarvoor reeds akkoord gegeven is, dan kunnen objectlijsten ter informatie gedeeld worden binnen het iDOSplatform en/of via een Overig Document in e-ABS. Elke mutatie buiten de bandbreedte van de geldende polisafspraken, zal door de makelaar in e-ABS ter accordering aan verzekeraars aangeboden moeten worden.

Meer informatie vindt u op onze supportpagina help.vnab.nl.