iDOSplatform

Eerste GBO (gebruikersoverleg)

iDOSplatform

Na de ontwikkelperiode is het iDOSplatform overgegaan naar regulier beheer. Op 13 februari jl. heeft daarom bij de VNAB in Rotterdam het eerste Gebruikersoverleg (GBO) plaatsgevonden met een groep van 8 makelaars en 7 verzekeraars.

Voor de doorontwikkeling is interactie en afstemming met de leden cruciaal om de systemen maximaal aan te laten sluiten op de wensen van de leden. In het overleg is onder andere besproken:

  • de stand van zaken van het iDOSplatform, denk hierbij aan welke 24 makelaars met de applicatie werken.
  • wensen ten aanzien van onder andere nieuwe dekkingen en objecttypes.
  • afstemming specifieke wensen en oplossingsrichting. 
  • toekomstvisie: roadmap en ontwikkelrichting. 

Tijdens de afstemming van de wensen hebben alle deelnemende leden voor hun organisatie de prioriteit voor de wensen aan kunnen geven. We hebben waardevolle input en feedback ontvangen van de deelnemers. Mede op basis van de opgegeven prioriteiten kan de VNAB beginnen met de uitwerking van de wensen.

Een onderdeel van de roadmap waar de grote meerderheid tijdens het overleg voor gestemd heeft, is de zogenaamde Addendum functionaliteit. Dit houdt in dat buiten de premieperiode een wijziging doorgevoerd kan worden middels een ‘tussenlijst’ (dit is vanwege de complexiteit niet in een eerder stadium beschikbaar gemaakt).

In juni 2023 vindt het tweede GBO overleg plaats.