e-ABS

Het is weer bijna tijd voor templateboekingen!

e-ABS

Vanaf 1 april is het weer mogelijk om templateboekingen aan te leveren die betrekking hebben op het eerste kwartaal van 2023. De makelaar heeft vijftien kalenderdagen de tijd om deze aanlevering te doen. Het streven is om deze periode van vijftien kalenderdagen (stapsgewijs) terug te brengen naar drie werkdagen, zoals oorspronkelijk is afgesproken, zodat verzekeraars het kwartaal tijdig financieel kunnen afsluiten. Makelaars wordt daarom dringend verzocht om templateboekingen zo snel mogelijk na afloop van een kwartaal aan te leveren.

Naast de premie-, schade- en overig document boekingen, worden ook de sanctiekosten geboekt via het uploaden van de template in het Voorportaal. 

Let op! Door de Financiële commissie van de VNAB is besloten dat ingaande 1 januari 2020 gedeelde onderzoeken in een bepaald kwartaal uiterlijk in het volgende kwartaal door de makelaar aan verzekeraars in rekening mogen worden gebracht.

Omdat dit proces maar één keer per kwartaal uitgevoerd wordt, krijgen we vaak vragen over het uploaden en verwerken van de templateboekingen. Inmiddels is alle informatie over templateboekingen terug te vinden op help.VNAB.nl. Hieronder verwijzen wij u naar de belangrijkste teksten die u kunnen helpen bij het aanleveren van de templateboekingen: