e-ABS

Boeken van BAB

e-ABS

Tijdens het Gebruikersoverleg Clearing is ter sprake gekomen dat verschillende makelaars in boekingen ten onrechte Buitenlandse Assurantie Belasting (BAB) vermengen met Bruto en/of Netto premiebedragen. Daarom volgt hieronder uitleg hoe BAB-kosten correct kunnen worden geboekt.
 

Boeken van Buitenlandse Assurantie Belasting (BAB) in reguliere boekingen

e-ABS kent 2 manieren om BAB-kosten te boeken in reguliere boekingen: 

1. Als onderdeel van een premie- of overig documentboeking (soort boeking 01 t/m 11) 
Hierbij is het van belang dat de BAB-kosten in het veld Som BAB, los staan van de velden Bruto en Netto premiebedrag en de Bruto courtage. 
Het veld Som BAB wordt gevuld met het totaal van de BAB-kosten per land. 
Op help.vnab.nl is hiervan het volgende voorbeeld opgenomen: 

 In VNAB Protocol e-ABS is dit als volgt beschreven in artikel 6.2 Soorten boekingen:

In artikel 6.7 Specificatie BAB staat:

2. Als losse BAB boeking (soort boeking 19) 
Hierbij is het van belang dat de velden Netto en Bruto premiebedrag de waarde 0 (nul) krijgen en dat het veld Bruto courtage wordt leeggelaten (of eventueel ook waarde 0 (nul) krijgt). 
In het veld Som BAB wordt het totaal van de BAB-kosten per land opgenomen. 
In het Protocol voor e-ABS is dit als volgt beschreven in artikel 6.2 Soorten boekingen: 

Ook hier is artikel 6.7 Specificatie BAB (zie bij 1.) van toepassing.

Boeken van Buitenlandse Assurantie Belasting (BAB) in templateboekingen

Templateboekingen hebben een andere invulling voor het veld Soort boeking dan reguliere boekingen. In templateboekingen kunnen BAB-kosten alleen voorkomen bij 
- Soort boeking Premieboekingsregel, op het tabblad Premieboeking 
  en bij 
- Soort boeking Declaraties/verrekeningen, op het tabblad Overig document boeking. 

Bij het boeken van BAB-kosten via een templateboeking is geen sprake van een getotaliseerd BAB-bedrag. De template kent alleen het veld BAB specificatie en daarin worden de BAB-kosten opgenomen voor één land (waarbij het land wordt vastgelegd in veld Landcode). 
In het VNAB protocol e-ABS is dit als volgt beschreven in artikel 6.10 BAB-kosten in templateboekingen: 

Buitenlandse Assurantie Belasting (BAB) kan als apart onderdeel van een boeking of als losse boeking verwerkt worden en hoeft dus niet vermengd te worden met Bruto- en/of Netto premiebedragen.