Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Sanctieregelgeving

De activiteiten voor het uitvoeren van de Sanctieregelgeving zijn voor veel organisaties ingrijpend. De VNAB levert begin 2016 een oplossing die veel efficiency gaat brengen voor de marktplaats bij het uitvoeren van de Sanctiewet. De oplossing bestaat uit zowel een Sanctiewetprotocol als een Sanctiepl@tform. Door een gestandaardiseerde en geautomatiseerde werkwijze plukt de markt optimaal de vruchten van kostenbesparing en kostenvermijding, wanneer het de oplossing ten volle weet te benutten.

Terugblik Sanctiewet Solution Seminars

Als eerste stap naar de implementatie van de applicatie en het protocol organiseerde de VNAB in september jl. diverse Sanctiewet Solution Seminars. Tijdens deze seminars zijn sluiters, acceptanten, schadebehandelaars en legal en compliance medewerkers geïnformeerd over de Sanctiepl@tform oplossing, het juridisch kader en de vervolgstappen van de implementatie.

Presentatie Sanctiewet Solution Seminars

FAQ's Sanctiewet Solution Seminars

Sanctiepl@tform

Het Sanctiepl@tform faciliteert als enig platform de volledige uitvoering van de Sanctieregelgeving voor het cliëntenonderzoek/Customer Due Dilligence en het risico onderzoek/Transaction Due Dilligence. Het platform ondersteunt daarnaast het geautomatiseerd uitvragen en controleren, zowel via schermen als via webservice koppelingen, van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) en organisaties tegen de van toepassing zijnde Sanctielijsten.

De VNAB heeft een raamovereenkomst afgesloten met Dun & Bradstreet (D&B). De raamovereenkomst met D&B biedt de leden naast het uitvragen van UBO’s de mogelijkheid tot het verrijken van de eigen relatiedatabase en het uitvoeren van een kredietwaardigheidstoets op bestaande en nieuwe relaties.

Om optimaal te kunnen werken met het platform is het van essentieel belang dat VNAB leden een verrijkingsslag op de eigen relatiedatabase uitvoeren.

De raamovereenkomst is opgezet als een zogenaamd cafetariamodel. Voordeel hiervan is dat leden profiteren van een aanzienlijk VNAB breed inkoopvoordeel maar ook de mogelijkheid hebben voor het afsluiten van een maatwerkcontract met D&B.

Het VNAB Sanctiepl@tform is per 7 maart 2016 opgeleverd.

Sanctiewetprotocol

Het Sanctiewetprotocol beschrijft de wijze waarop gezamenlijk invulling wordt gegeven aan de Sanctiewet. Lees meer