Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

VNAB iDOSpl@tform

Om de mogelijkheden te onderzoeken voor ketenintegratie met betrekking tot polis- en claimsdata in de coassurantiemarkt, is de VNAB in maart 2018 begonnen met het iDOSpl@tform (gestart onder de projectnaam ‘gestructureerde data’). iDOS staat voor insurance data and objects sharing. Het platform faciliteert een gebruiksvriendelijke en gestructureerde uitwisseling van gegevens tussen betrokken partijen. 

Het belang van gestructureerde data

Datakwaliteit, data inzicht en data-uitwisseling worden steeds beter en belangrijker in de zakelijke verzekeringsmarkt. Dit is van belang voor kostenbesparing en een betere klantbeleving. Daarnaast biedt dit ondersteuning voor de besluitvorming bij nieuwe posten en mutaties. Ook de wetgever stelt eisen, waaronder een cumulatie-overzicht en het gestructureerd vastleggen van objectinformatie.

Het is een enorme uitdaging voor sluiters en acceptanten om zowel binnen als buiten de organisatie afspraken te maken over de vorm en structuur van polisdata. Uit onderzoek van de VNAB blijkt dat objectdata gemiddeld zeven keer wordt gekopieerd of overgetypt tussen alle betrokken partijen gedurende de vastlegging van een nieuwe polis.

Over het iDOSpl@tform

Het iDOSpl@tform van de VNAB faciliteert een gebruiksvriendelijke en gestructureerde uitwisseling van gegevens tussen de betrokken partijen. Een online webapplicatie voor het vastleggen, zoeken, muteren en delen van polisdata. Het platform heeft koppelingen met externe bronnen en e-ABS. Daarnaast komen er koppelingen voor backoffice-applicaties.

Vastlegging en kwaliteit

 • Beheren van objectinformatie (Brand, Werkmaterieel en Marine)
 • Vastleggen van premie & dekking
 • SIVI (AFD) gestandaardiseerd
 • Koppeling met externe bronnen (Kadaster)

Delen en verrijken

 • Objectinformatie delen met verzekeraars
 • Genereren van klantspecificaties
 • Data aanvullen/delen met taxateurs
 • Omgeving voor de verzekeringnemer om mutaties en informatie te verstrekken
 • Delen met e-ABS

Voor wie?

Het iDOSpl@tform kan worden gebruikt door diverse partijen. Bij het sluiten van een polis kunnen de gebruikers, afhankelijk van hun rol, data inzien of beheren:

 • VNAB makelaars
 • VNAB verzekeraars
 • Verzekeringsnemers
 • Volmachtbedrijven
 • Taxatiebureaus
Release notes iDOSpl@tform
Endhoven, drs. Th. (Theo) vanManager ICT-systemen+31 (0)10 253 20 02+31 (0)6 532 447 01t.vanendhoven@vnab.nlLinkedIn

What's in it for me?

Makelaar

 • Snel zoeken en exporteren van objectinformatie door de gehele portefeuille
 • Eenvoudiger en efficiënter verwerken van klantinformatie
 • Eenduidige manier van vastleggen en delen van specificaties

Verzekeringnemer 

 • Actueel overzicht en de mogelijkheid om te muteren

Verzekeraar/volmacht 

 • Gestructureerde aanlevering van (polis)data
 • Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling
 • Betere kwaliteit en inzicht in data
 • Voldoen aan specifieke Solvency II eisen
 • Data beschikbaar voor het uitbrengen van betere quotes

Taxatiebureaus

 • Eenvoudiger delen van taxatie-informatie en deze koppelen aan de juiste objecten

Alle informatie overzichtelijk op een rij:

Flyer VNAB iDOSpl@tform

Gebruiksvoorwaarden iDOSpl@tform