Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

iDOSpl@tform

In maart 2018 is de VNAB gestart met het iDOSpl@tform, aanvankelijk onder de projectnaam 'Gestructureerde data'. Uit onderzoek bleek namelijk dat de coassurantiemarkt gebaat is bij een verdere ketenintegratie van polis- en claimsdata. iDOS staat voor insurance Data and Objects Sharing. Het platform faciliteert een gebruiksvriendelijke en gestructureerde uitwisseling van gegevens tussen betrokken partijen.

Het belang van gestructureerde data

Datakwaliteit, data inzicht en data-uitwisseling worden steeds belangrijker in de zakelijke verzekeringsmarkt. Dit is van belang vanuit kostenefficiëntie en een betere klantbeleving. Daarnaast biedt het ook ondersteuning in de besluitvorming bij nieuwe posten en mutaties. Ook de wetgever stelt eisen, zoals een cumulatie-overzicht en het gestructureerd vastleggen van objectinformatie.

Het is een enorme uitdaging voor sluiters en acceptanten om zowel binnen als buiten de organisatie afspraken te maken over de vorm en structuur van polisdata. Uit onderzoek van de VNAB blijkt dat objectdata gemiddeld zeven keer wordt gekopieerd en of overgetypt tussen alle betrokken partijen gedurende de vastlegging van een nieuwe polis.

Het iDOSpl@tform van de VNAB faciliteert een gebruiksvriendelijke en gestructureerde uitwisseling van gegevens tussen de betrokken partijen, wat bijdraagt in de noodzakelijke kwalitatieve verbetering van data. Een online webapplicatie voor het vastleggen, zoeken, muteren en delen van polisdata. Het platform heeft koppelingen met externe bronnen en e-ABS. Koppeling met uw back-office applicatie is ook mogelijk door de ontwikkelde webservice.

Vastlegging en kwaliteit

 • Beheren van objectinformatie (Binnenvaart, Brand, Pleziervaart, Werk-/Landmaterieel, Zeevaart)
 • Vastleggen van premie & dekking
 • SIVI -AFD- gestandaardiseerd
 • Koppeling met externe bronnen (Kadaster)

Delen en verrijken

 • Objectinformatie delen met verzekeraars
 • Genereren van klantspecificaties
 • Data aanvullen/delen met taxateurs
 • Omgeving voor de verzekeringnemer om mutaties en informatie te verstrekken
 • Delen met e-ABS

Voor wie?

Het iDOSpl@tform kan worden gebruikt door diverse partijen. Bij het sluiten van een polis kunnen de gebruikers, afhankelijk van hun rol, data inzien of beheren:

 • Verzekeringnemer
 • VNAB makelaar
 • VNAB verzekeraar
 • Volmachtbedrijf
 • Taxatiebureau

Voordelen

Verzekeringnemer

 • Actueel overzicht en de mogelijkheid om mutaties door te geven

VNAB makelaar

 • Eenvoudiger en efficiënter verwerken van mutaties
 • Uniforme manier van vastleggen en delen van specificaties met klanten en verzekeraars
 • Snel zoeken en exporteren van objectinformatie door de gehele portefeuille

VNAB verzekeraar/volmachtbedrijf

 • Gestructureerde aanlevering van (polis)data
 • Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling
 • Betere kwaliteit en inzicht in data
 • Voldoen aan specifieke Solvency II eisen
 • Data beschikbaar voor het uitbrengen van betere quotes

Taxatiebureau

 • Eenvoudiger (op een centrale plaats) delen van taxatie-informatie en deze koppelen aan de juiste objecten

Meer informatie & release notes

Meer informatie over en de release notes van het iDOSpl@tform zijn te vinden op Help.VNAB.nl

ISAE 3000D gecertificeerd

De applicatie iDOSpl@tform is gecertificeerd conform de ISAE 3000D norm. Mazars voert de jaarlijkse audit uit. U kunt hier de bevestiging van de certificering in het Nederlands bekijken. De Engelse versie treft u hier.