Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

e-ABS

Na 400 jaar kwam er in 2004 een einde aan de fysieke assurantiebeurzen in Nederland, omdat (om financieel-economische redenen) werd besloten de beursvloeren in Amsterdam en Rotterdam te sluiten. De VNAB wilde haar leden voorzien van een moderne en efficiënte infrastructuur voor directe communicatie en online handelen binnen de coassurantiemarkt. In samenwerking met de leden is e-ABS (elektronisch Assurantie Beurs Systeem) ontwikkeld. Nadat in 2008 e-ABS voor Schades (Claims) operationeel werd, volgden later ook de onderdelen Polissen (Placement) in 2010 en Boekingen (Clearing) in 2011.

Wat is e-ABS?

e-ABS is een geïntegreerd online systeem waarin makelaars, verzekeraars en expertisebureaus onderling communiceren en gegevens uitwisselen over polissen, schades en boekingen. De assurantiemakelaars leveren polissen en schades aan e-ABS aan, waarna verzekeraars in e-ABS de polis(documenten) en schade(rekeningen) goed- (of af)keuren. De bijbehorende financiële boekingsgegevens worden ook aan e-ABS aangeleverd. Experts kunnen in e-ABS expertiseopdrachten ontvangen, communiceren en hun expertiserapporten uploaden.

Met het systeem kan op twee manieren worden gewerkt: met een internet browser en door koppeling aan interne systemen (van makelaars en verzekeraars) middels webservices. Door gebruik te maken van deze webservices kan worden volstaan met eenmalige invoer, waardoor de meeste efficiency voordelen kunnen worden bereikt.

De drie onderdelen zijn op elkaar aangesloten, waardoor eenmalige invoer van data in e-ABS mogelijk is en processen efficiënter worden ingericht.

Polissen (Placement)
Hier vinden alle processen plaats voor het verkrijgen van dekking voor een risico, het creëren van een polis en het beheren van een polis. Het polisdossier is de basis voor 'Schades', waar de schades worden afgehandeld. Vanuit het polisdossier kan ook 'Boekingen' (Clearing) worden opgestart.

Schades (Claims)
Als er sprake is van een schade, creëert de makelaar binnen e-ABS een schadedossier op een in e-ABS aanwezig polisdossier. De afhandeling van het gehele schadeproces wordt door e-ABS ondersteund. Vanuit het schadedossier kunnen de bijbehorende boekingen worden opgestart of het onderliggende polisdossier worden bekeken.

Boekingen (Clearing)
Hier staan de premie- en schadeboekingen. Dit onderdeel binnen e-ABS heeft het vroegere Beurs Clearing Systeem (BCS). De makelaar levert de boekingsinformatie aan gerelateerd aan het betreffende polis- of schadedossier. Dit kan via de gedefinieerde schermen, maar ook in batch, via XML of via webservices. De verzekeraars kunnen de aangeleverde boekingen verzamelen en de gegevens via een koppeling of export verwerken in hun eigen systemen.

De functionaliteit van e-ABS blijft in ontwikkeling. Meer informatie over e-ABS is te vinden op Help.VNAB.nl.

Rol VNAB

Met het handelsplatform e-ABS stelt de VNAB haar leden in staat hun klanten optimaal te bedienen. Zij faciliteert hiermee omvangrijke transacties tussen verzekeraars, makelaars en expertisebureaus in de zakelijke verzekeringsmarkt. De VNAB investeert continu in e-ABS om gebruikers een state of the art handelsplatform te bieden. Tot de rol als marktmeester behoort ook de taak te zorgen dat afgesproken gedrags- en andere spelregels regelmatig geactualiseerd worden en dat deze nageleefd worden. Raadpleeg de regelingen voor documenten die betrekking hebben op het VNAB lidmaatschap en het gebruik van e-ABS.

Protocol e-ABS

De afspraken voor het gebruik van e-ABS zijn vastgelegd in een protocol. Dit protocol is terug te vinden op de hierboven genoemde pagina ‘regelingen’ onder ‘VNAB verplichte regelingen en protocollen’. In dit protocol worden eerst een aantal basisafspraken en algemene communicatierichtlijnen beschreven, daarna volgen de specifieke afspraken per e-ABS onderdeel.

Het protocol wordt beheerd door de Gebruikersgroepen e-ABS (Claims, Placement en Clearing) van de VNAB. Voorstellen voor aanvulling of wijziging kunnen worden ingediend via Functioneel Beheer VNAB. Op die manier kunnen nieuwe inzichten of ervaringen over het gebruik worden vastgelegd tot een afspraak. Indien er wijzigingen plaatsvinden dan worden deze via de contactpersoon van uw organisatie gecommuniceerd en opgenomen op deze pagina.

ISAE 3000D gecertificeerd

De applicatie e-ABS is gecertificeerd conform de ISAE 3000D norm. Mazars voert de jaarlijkse audit uit. U kunt hier de bevestiging van de certificering in het Nederlands bekijken. De Engelse versie treft u hier.

Aansluiting op e-ABS

Indien u meer wilt weten over e-ABS of benieuwd bent naar de verschillende lidmaatschapsmogelijkheden kunt u contact opnemen met de de Manager Ledenzaken & Marketing van de VNAB.