Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Modelvoorwaarden en -clausules

Op deze pagina treft u de meest recente VNAB modelvoorwaarden en -clausules (en toelichtingen/akten) gesorteerd per branche aan. De VNAB polisvoorwaarden en clausules zijn niet bindend. Zij dienen slechts als model waarvan door middel van wijzigingen, aanvullende bepalingen en/of clausules kan worden afgeweken. Het staat VNAB-marktpartijen vrij om andere polisvoorwaarden aan hun klanten aan te bieden.

Daar de vrijheid van gebruik bij de marktpartijen ligt, kan de VNAB geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de toepassing en de inhoud van de modelvoorwaarden en -clausules.

Indien er een verschil bestaat tussen de originele Nederlandse tekst van de modelvoorwaarden en -clausules en de Engelse vertaling hiervan zal de Nederlandse tekst prevaleren.

Indien u op zoek bent naar eerder gepubliceerde (oudere) voorwaarden dan verzoeken wij u contact op te nemen met de VNAB.De modelvoorwaarden en - clausules worden u aangeboden in pdf formaat om rechtszekerheid te bevorderen. Op aanvraag kunt u bij de VNAB terecht voor de modelvoorwaarden en -clausules als Word document.

Schelfhout, N. (Nelleke)Commissiesecretaris+31 (0)10 253 20 65n.schelfhout@vnab.nlLinkedIn
Vragen?

Per branche is de VNAB bereikbaar voor vragen over de modelvoorwaarden en -clausules: