Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Modelvoorwaarden en -clausules

De VNAB modelvoorwaarden en -clausules zijn niet bindend. Zij dienen als model waarvan door middel van wijzigingen, aanvullende bepalingen en/of clausules kan worden afgeweken. Het staat VNAB leden vrij om andere polisvoorwaarden aan hun klanten aan te bieden.

Daar de vrijheid van gebruik bij de marktpartijen ligt, kan de VNAB geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de toepassing en de inhoud van de modelvoorwaarden en -clausules. Indien er een verschil bestaat tussen de originele Nederlandse tekst en de Engelse vertaling hiervan, zal de Nederlandse tekst prevaleren.
Nelleke SchelfhoutCommissiesecretaris+31 (0)10 253 20 65n.schelfhout@vnab.nlLinkedIn
Nieuws

01-02-2022 - Brand

De VMZB 2021 is aangepast door in Module I, artikel 2.8 sub a. een ‘enter’ toe te voegen na het woord ‘vorst’. Tevens zijn enkele kleine typefouten hersteld.

09-12-2021 – Brand

Voorbeeld clausule zonnepaneleninstallaties, versie 2021

24-11-2021 – Transport

M3 modelclausule Oorlogsrisico en stakersrisico 2021

NBGP 2021

28-09-2021 – Varia

Modelclausule Begripsomschrijving Cyberincident AVB

28-06-2021 – Brand

VMZB 2021 en bijbehorende stukken

15-04-2021 - Brand

Toelichting bij Voorbeeld clausule Zonnepaneleninstallaties met een vermogen van meer dan 5kVA(garantie)

25-03-2021 - Varia

'A 24 – Modelclausule Brandgevaarlijke Werkzaamheden – Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden’ als mogelijk alternatief voor ‘A 14 Brandgevaarlijke Werkzaamheden'

24-02-2021

STATEMENT Benoeming Experts VNAB Modelvoorwaarden Brand

02-02-2021 - Varia

Engelstalige clausules nummers A 01 t/m A 23 te vinden in Varia -> Modelclausules -> 2014 -> Engels

24-12-2020 - Transport

 • Uitsluiting Cyber Transport 2020
 • Uitsluiting Cyber Transport 2020 - combinatie 
 • Cyber Exclusion Marine 2020 - combination

17-12-2020 - Engineering

 • Modelclausule Uitlsuiting Elektronische Gegevens Engineering
 • Electronic Data Exclusion Clause - Engineering

10-12-2020 - Brand 

 • Specimen clause on PV systems with an output exceeding 5kVA (Guarantee)
 • Circulair associated with Specimen clause on solar panels 2020
 • Circulaire behorende bij Voorbeeld Clausule Zonnepaneleninstallaties met een vermogen van meer dan 5kVA (garantie)

23-11-2020 - Transport

 • Clausule Voorkomen Schade aan Kabels en Leidingen
 • Formulier graafschade melding

02-11-2020 - Engineering

Clausule Voorkomen Schade aan Kabels en Leidingen
Formulier graafschade melding

02-11-2020 - Transport

Modelclausule epidemie en pandemie Transport
Clause Epidemic en Pandamic Transport

27-10-2020 - Brand

 • Toelichting NBUG EN NBZB – “Benoeming experts” – “vergoeding honoraria en kosten”
 • Clausule Dekkingsgebied Begripsomschrijving NBUG, NBZB, NBBU, NBB

30-10-2020 - Engineering

 • Modelclausule Besmettelijke ziekten Engineering
 • Clause Communicable Diseases Engineering
Vragen?

Per branche is de VNAB bereikbaar voor vragen over de modelvoorwaarden en -clausules: