Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Modelvoorwaarden en -clausules

De VNAB modelvoorwaarden en -clausules zijn niet bindend. Zij dienen als model waarvan door middel van wijzigingen, aanvullende bepalingen en/of clausules kan worden afgeweken. Het staat VNAB leden vrij om andere polisvoorwaarden aan hun klanten aan te bieden.

Daar de vrijheid van gebruik bij de marktpartijen ligt, kan de VNAB geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de toepassing en de inhoud van de modelvoorwaarden en -clausules. Indien er een verschil bestaat tussen de originele Nederlandse tekst en de Engelse vertaling hiervan, zal de Nederlandse tekst prevaleren.
Schelfhout, N. (Nelleke)Commissiesecretaris+31 (0)10 253 20 65n.schelfhout@vnab.nlLinkedIn
Nieuws23-11-2020 - Transport
  • Clausule Voorkomen Schade aan Kabels en Leidingen
  • Formulier graafschade melding

27-10-2020 - Brand

  • Toelichting NBUG EN NBZB – “Benoeming experts” – “vergoeding honoraria en kosten”
  • Clausule Dekkingsgebied Begripsomschrijving NBUG, NBZB, NBBU, NBB

30-10-2020 - Engineering

  • Modelclausule Besmettelijke ziekten Engineering
  • Clause Communicable Diseases Engineering

02-11-2020 - Engineering

  • Clausule Voorkomen Schade aan Kabels en Leidingen
  • Formulier graafschade melding

02-11-2020 - Transport

  • Modelclausule epidemie en pandemie Transport
  • Clause Epidemic en Pandamic Transport
Vragen?

Per branche is de VNAB bereikbaar voor vragen over de modelvoorwaarden en -clausules: