Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Modelvoorwaarden en -clausules

De VNAB modelvoorwaarden en -clausules zijn niet bindend. Zij dienen als model waarvan door middel van wijzigingen, aanvullende bepalingen en/of clausules kan worden afgeweken. Het staat VNAB leden vrij om andere polisvoorwaarden aan hun klanten aan te bieden.

Daar de vrijheid van gebruik bij de marktpartijen ligt, kan de VNAB geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de toepassing en de inhoud van de modelvoorwaarden en -clausules. Indien er een verschil bestaat tussen de originele Nederlandse tekst en de Engelse vertaling hiervan, zal de Nederlandse tekst prevaleren.
Nieuws

28-04-2023 - Transport

G2 Model Classification Clause (2023) (Engelse vertaling)

02-02-2023 - Transport

De volgende clausules zijn geactualiseerd:
  • B26, te vinden in Landmateriaal 2014 Nederlands
  • G2, te vinden in de map Goederen 2021
  • G23, te vinden in de map Logistiek 2007 Nederlands

03-01-2023 - Brand

Er is een Engelse vertaling beschikbaar van de voorbeeldclausule zonnepaneleninstallaties met een vermogen van meer dan 5kva (garantie) (2023). De oorspronkelijke Nederlandse tekst gaat in geval van discrepantie tussen de Engelse en de Nederlandse tekst altijd voor.

27-12-2022 - Brand

De clausule overstroming van niet-primaire waterkeringen voor locaties binnen Nederland is gewijzigd door het schrappen van de toevoeging van artikel 7.12 aan de VMBZ 2021. De bedoelde toevoeging is overbodig, omdat één en ander al is bepaald in module I - Zaakschade, art. 7.3. Tevens is de Engelse versie van deze modelclausule toegevoegd.

01-12-2022 - Transport

Modelclausule uitsluiting dekkingsgebied Oekraïne, Rusland en Belarus.

Nederlandse en Engelse versie

22-11-2022- Brand

Modelclausule Overstroming van niet-primaire waterkeringen voor locaties binnen Nederland

04-10-2022 - Brand

Update Voorbeeldclausule Zonnepaneleninstallaties met een vermogen van meer dan 5kVA (garantie) (2023) + toelichting

Vragen?

Per branche is de VNAB bereikbaar voor vragen over de modelvoorwaarden en -clausules: