Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Modelvoorwaarden en -clausules

De VNAB modelvoorwaarden en -clausules zijn niet bindend. Zij dienen als model waarvan door middel van wijzigingen, aanvullende bepalingen en/of clausules kan worden afgeweken. Het staat VNAB leden vrij om andere polisvoorwaarden aan hun klanten aan te bieden.

Daar de vrijheid van gebruik bij de marktpartijen ligt, kan de VNAB geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de toepassing en de inhoud van de modelvoorwaarden en -clausules. Indien er een verschil bestaat tussen de originele Nederlandse tekst en de Engelse vertaling hiervan, zal de Nederlandse tekst prevaleren.
Nieuws

25-07-2022 - Transport 

Update Modelclausules, Polis en Voorwaarden CASCO BINNENVAART (2006)

20-07-2022 - Brand

Engelse vertaling van de VMZB 2021 (VNAB Modulaire Voorwaarden voor Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering)

01-02-2022 - Brand

De VMZB 2021 is aangepast door in Module I, artikel 2.8 sub a. een ‘enter’ toe te voegen na het woord ‘vorst’. Tevens zijn enkele kleine typefouten hersteld.

09-12-2021 – Brand

Voorbeeld clausule zonnepaneleninstallaties, versie 2021

24-11-2021 – Transport

M3 modelclausule Oorlogsrisico en stakersrisico 2021

NBGP 2021

28-09-2021 – Varia

Modelclausule Begripsomschrijving Cyberincident AVB

28-06-2021 – Brand

VMZB 2021 en bijbehorende stukken

15-04-2021 - Brand

Toelichting bij Voorbeeld clausule Zonnepaneleninstallaties met een vermogen van meer dan 5kVA(garantie)

25-03-2021 - Varia

'A 24 – Modelclausule Brandgevaarlijke Werkzaamheden – Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden’ als mogelijk alternatief voor ‘A 14 Brandgevaarlijke Werkzaamheden'

24-02-2021

STATEMENT Benoeming Experts VNAB Modelvoorwaarden Brand

02-02-2021 - Varia

Engelstalige clausules nummers A 01 t/m A 23 te vinden in Varia -> Modelclausules -> 2014 -> Engels

Vragen?

Per branche is de VNAB bereikbaar voor vragen over de modelvoorwaarden en -clausules: