Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Technische commissies

De VNAB wordt in haar werkzaamheden ondersteund door verschillende commissies die bestaan uit leden van de VNAB. Op dit moment kent de VNAB vijf Technische commissies ten behoeve van de branches Brand, Cyber, Engineering, Transport en Varia. Deze commissies zijn een adviesorgaan van de VNAB en stellen zich ten doel de VNAB en het VNAB Bestuur gevraagd en ongevraagd te ondersteunen en adviseren over zaken die van belang zijn voor de respectievelijke branches en die ten goede komen aan een goed functioneren van de schadeverzekeringsmarkt.

Engineering

Transport

Alle VNAB commissies