Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Match InSurance

In 2021 gaat Match InSurance, het organisatie overstijgende mentoring programma, weer van start!

Wat is Match InSurance?
Young professionals met een beginnende carrière (mentees) in de coassurantiemarkt worden gedurende acht maanden gekoppeld aan de spreekwoordelijke “oude rotten” (mentoren) uit het vak. In deze periode komen de koppels in verschillende settings bij elkaar om kennis uit te wisselen, ervaringen te delen en om een breder netwerk op te bouwen. Een ideale manier voor de young professionals om zich op persoonlijk vlak verder te ontwikkelen en hun netwerk te vergroten, daarnaast doen de seniors inspiratie op van de jongeren.

Waarom deelnemen als mentor of mentee?
Mentoring is een vorm van begeleiding en netwerken. Het levert een wezenlijke bijdrage aan de groei en succes van een ander. Mentoring geeft erkenning en herkenning. De mentees bereiken hun doelen sneller wanneer zij steun en stimulans krijgen van iemand die hetzelfde pad al eerder heeft doorlopen. De kracht van mentoring zit in het feit dat alle betrokkenen er baat bij hebben. De mentee krijgt meer zelfvertrouwen en het gevoel er niet alleen voor te staan. De mentor kan zijn eigen vaardigheden als leider, trainer en coach verder ontwikkelen.

Hoe werkt het?
Dit mentoringprogramma koppelt seniors aan young professionals van verschillende type leden en organisaties in de markt. Zo krijgen beiden een brede kijk op de verschillende facetten van de coassurantiemarkt. Het programma is gericht op het aanboren van de kennis en ervaring van onze mentoren om de mentees te helpen bij het bereiken van hun ontwikkelings- en/of carrièredoelen, zoals presenteren, communiceren, leren netwerken, zichtbaarheid vergroten en leren structureren.

Ervaringen oud-mentee en oud-mentor

Vers uit de collegebanken ben ik na mijn studie rechten in de verzekeringswereld beland. Een branche waar ik op voorhand nooit aan gedacht had en die ik niet echt kende. Het Match InSurance programma waarbij je wordt gekoppeld aan een ‘oude rot’ uit het vak was voor mij, zo vlak na de start van mijn eerste baan, een uitstekende manier meer kennis op te doen van de verzekeringsmarkt. Je moet het traject zelf vormgeven, zodat je er het meeste uithaalt voor jezelf. Met mijn mentor heb ik het bijvoorbeeld gehad over carrièreplanning en we hebben gewerkt aan mijn presentatie skills. De rode draad uit onze gesprekken was dat je initiatief moet (durven) nemen als je iets wilt bereiken: een wijze les aan het begin van je carrière!” 
Diana Meuffels - Claims Adjuster, Financial Lines (Chubb)

"De verzekeringsbranche heeft bij veel jongeren een stoffig en grijs imago. Mijns inziens volledig onterecht, maar dat betekent wel dat we er met zijn allen alles aan zullen moeten doen om jongeren die bewust voor een baan binnen deze branche kiezen, vast te houden. In dat kader zijn niet alleen de eigen werkzaamheden van belang (die zullen voldoende uitdagend moeten zijn), maar ook het opdoen van kennis via andere beroepen binnen de branche en het opbouwen van een netwerk. Het mentor-mentee traject kan daar een mooie verdieping geven. Enkele jaren geleden ben ik zelf meerdere malen mentor geweest van een ‘Young Insurance Professional’. De vraag is natuurlijk altijd wie leert er het meeste van wie? Want de manier waarop jongere nieuwkomers binnen de branche tegen bepaalde vraagstukken aankijken is ook voor de mentor vaak verfrissend en een bron van inspiratie." 
Rianne Baumann - Chief Broking Officer (Raetsheren van Orden B.V.)
Laarman, M. (Martine)Coördinator kennis & opleiding+31 (0)10 253 20 08m.laarman@vnab.nlLinkedIn
Match InSurance 2021
  • Start: juni 2021
  • Duur: 8 maanden
  • Bereiken van ontwikkelings- en/of carrièredoelen
  • Ontwikkelen op persoonlijk vlak
  • Vergroten van netwerk