Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Match InSurance

Wat is Match InSurance?
Young professionals met een beginnende carrière (mentees) in de coassurantiemarkt worden gedurende acht maanden gekoppeld aan de spreekwoordelijke “oude rotten” (mentoren) uit het vak. In deze periode komen de koppels in verschillende settings bij elkaar om kennis uit te wisselen, ervaringen te delen en om een breder netwerk op te bouwen. Een ideale manier voor de young professionals om zich op persoonlijk vlak verder te ontwikkelen en hun netwerk te vergroten, daarnaast doen de seniors inspiratie op van de jongeren.

Waarom deelnemen als mentor of mentee?
Mentoring is een vorm van begeleiding en netwerken. Het levert een wezenlijke bijdrage aan de groei en succes van een ander. Mentoring geeft erkenning en herkenning. De mentees bereiken hun doelen sneller wanneer zij steun en stimulans krijgen van iemand die hetzelfde pad al eerder heeft doorlopen. De kracht van mentoring zit in het feit dat alle betrokkenen er baat bij hebben. De mentee krijgt meer zelfvertrouwen en het gevoel er niet alleen voor te staan. De mentor kan zijn eigen vaardigheden als leider, trainer en coach verder ontwikkelen.

Hoe werkt het?
Dit mentoringprogramma koppelt seniors aan young professionals van verschillende type leden en organisaties in de markt. Zo krijgen beiden een brede kijk op de verschillende facetten van de coassurantiemarkt. Het programma is gericht op het aanboren van de kennis en ervaring van onze mentoren om de mentees te helpen bij het bereiken van hun ontwikkelings- en/of carrièredoelen, zoals presenteren, communiceren, leren netwerken, zichtbaarheid vergroten en leren structureren.

Ervaringen oud-mentee en oud-mentor

“Een leerzaam en vooral leuk programma waarin ik mooie contacten heb opgedaan. Mijn mentor was een goede match aangezien zij een hele mooie en interessante loopbaan heeft. Door over haar ervaringen te vertellen, heb ik nieuwe dingen geleerd die ik nu al in de praktijk breng en en ook zal meenemen in de toekomst.” 
Laurien Groenendijk - Marine Surveyor (Crawford & Company)

"Ik heb meegedaan met het Match Insurance programma om anderen iets mee te kunnen geven en er zelf ook wat van op te steken – dat is gelukt en heb het programma als laagdrempelig en leerzaam ervaren, met meer dan voldoende ruimte voor eigen inbreng en een persoonlijke touch!" 
Johannes Marinus - COO (Sedgwick)