Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Risk has the future

Het is een marktbrede uitdaging om goede (potentiële) professionals te vinden. De onbekendheid met de (groot)zakelijke schademarkt is groot onder studenten en schoolverlaters. De VNAB neemt daarom een centrale rol in bij het promoten van de zakelijke schademarkt en de carrièreperspectieven binnen deze markt. 

In ontwikkeling

Samen met haar leden werkt de VNAB onder andere aan marktbrede arbeidsmarktcommunicatie, de ontwikkeling van aantrekkelijke games en casuïstiek en het versterken van de samenwerking met hogescholen en universiteiten. Hogescholen en universiteiten bieden vele mogelijkheden zoals gastcolleges, workshops, open dagen en stage- en afstudeermarkten. Binnenkort worden de mogelijkheden samengevat in een activiteitenplan waar VNAB leden aan kunnen deelnemen.

Laarman, M. (Martine)Medewerker Kennis & Opleiding+31 (0)10 253 20 08m.laarman@vnab.nlLinkedIn
Aanmelden updates Marktpromotor