Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Wie zijn wij?

De VNAB (Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.) is de Nederlandse brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt. Onze leden verzorgen verzekeringsoplossingen in combinatie met riskmanagementconsultancy voor omvangrijke en complexe risico's. De VNAB behartigt de belangen van de sector door het faciliteren van de markt met efficiënte ICT-systemen (e-ABS, Sanctiepl@tform en iDOSpl@tform), door het bevorderen van kennisvorming en -overdracht, door het agenderen van voor de sector belangrijke thema's en door het voeren van een actief reputatiebeleid.

De VNAB ondersteunt haar leden in hun succes op de zakelijke schadeverzekeringsmarkt langs drie strategische pijlers:

1. Marktmeesterschap

Met het geavanceerde ICT-systeem e-ABS stelt de VNAB haar leden in staat hun klanten optimaal te bedienen. Zij faciliteert hiermee omvangrijke transacties tussen verzekeraars en makelaars in de zakelijke verzekeringsmarkt. Met e-ABS wisselen makelaars, verzekeraars en expertisebureaus gegevens uit over offertes, polissen, schades en financiële verwerking.

Daarnaast is het Sanctiepl@tform het enige platform dat de uitvoering van de Sanctieregelgeving voor het cliëntenonderzoek (Customer Due Diligence) en het risico-onderzoek (Transaction Due Diligence) volledig ondersteunt. Het platform is bruikbaar voor zowel coassurantie, volmacht als provinciale posten.

Het derde en nieuwste ICT-systeem van de VNAB, het iDOSpl@tform, faciliteert een gebruiksvriendelijke en gestructureerde uitwisseling van gegevens tussen betrokken partijen. Een online webapplicatie voor het vastleggen, zoeken, muteren en delen van polisdata.

De VNAB investeert continue in haar ICT-systemen en ontwikkelt door om gebruikers state of the art platforms te bieden. Daarnaast ziet de VNAB het als haar verantwoordelijkheid om relevante thema’s en ontwikkelingen in de markt te agenderen en daarover een visie te communiceren. Door leden en marktpartijen samen te laten werken en onderling kennis te delen wordt gewerkt aan efficiency en kwaliteit van de markt. De VNAB stemt waar mogelijk af met toezichthouders en andere brancheorganisaties in de verzekeringsmarkt. Vanuit de rol van marktmeester zorgt de VNAB dat afgesproken gedrags- en andere spelregels geactualiseerd en nageleefd worden.

2. Kennis

Een markt in ontwikkeling vereist een doorlopend aanbod van kennisactualisatie en kennisborging. De VNAB wil actuele en relevante kennis toegankelijk maken voor en delen met haar leden en partners. Om dit te kunnen realiseren nemen vakbekwaamheid en human resources een centrale rol in en werkt de VNAB aan:

3. Ontmoeten en verbinden

In de voormalige DNB-dependance aan de Boompjes in Rotterdam bevindt zich het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Het middelpunt van de zakelijke verzekeringsmarkt waar professionals elkaar in een nieuwe tijdsgeest ontmoeten, samenwerken en kennis delen. Leden en geassocieerd deelnemers van de VNAB kunnen hier gebruik maken van alle faciliteiten die het centrum te bieden heeft zoals diverse vergaderruimtes, een flexibele eventvloer met ondersteuning van de modernste audiovisuele middelen, parkeerplaatsen, uitstekende koffie en uitgebreide lunch- en cateringmogelijkheden.

Contact
Onze marktIn de coassurantiemarkt worden doorgaans zeer complexe of (financieel) omvangrijke risico’s verzekerd. Zo omvangrijk dat de risico’s te groot zijn om door één verzekeraar te worden gedragen. Daarom treden op één polis meerdere verzekeraars als risicodrager op. Men spreekt daarom van ‘coassurantie’.