Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Wie zijn wij?

De VNAB (Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.) is de Nederlandse brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt. Onze leden verzorgen verzekeringsoplossingen in combinatie met risk management consultancy voor omvangrijke en complexe risico's. De VNAB behartigt de belangen van de sector door het faciliteren van de markt middels een efficiënt elektronisch assurantie beurssysteem (e-ABS), door het bevorderen van kennisvorming en -overdracht, door het agenderen van voor de sector belangrijke maatschappelijke en commerciële thema's alsmede door het voeren van een actief reputatiebeleid.

De VNAB ondersteunt haar leden in hun succes op de zakelijke verzekeringsmarkt langs drie strategische pijlers:

Marktmeesterschap

Met het handelsplatform e-ABS stelt de VNAB haar leden in staat hun klanten optimaal te bedienen. Zij faciliteert hiermee omvangrijke transacties tussen verzekeraars en makelaars in de zakelijke verzekeringsmarkt. De VNAB investeert continu in e-ABS om gebruikers een state of the art handelsplatform te bieden.

Daarnaast faciliteert het Sanctiepl@tform als enig platform de volledige uitvoering van de Sanctieregelgeving voor het cliëntenonderzoek/Customer Due Diligence en het risico onderzoek/Transaction Due Diligence. Het platform ondersteunt daarnaast het geautomatiseerd uitvragen en controleren, zowel via schermen als via webservice koppelingen, van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) en organisaties tegen de van toepassing zijnde Sanctielijsten.

Ook ziet de VNAB het als haar verantwoordelijkheid om relevante thema’s en ontwikkelingen in de markt te adresseren en daarover een visie te communiceren. De VNAB is opiniërend en reageert alert op veranderingen in de markt. Tot de rol als marktmeester behoort ook de taak te zorgen dat afgesproken gedrags- en andere spelregels regelmatig geactualiseerd en nageleefd worden.Zie hiertoe ook: regelingen en ledendocumentatie.

Kennis

Een markt in ontwikkeling vereist een doorlopend aanbod van kennisactualisatie. De VNAB wil actuele en relevante kennis toegankelijk maken voor en delen met haar leden. Om dit te kunnen realiseren neemt kennis en kennisborging een centrale rol in.Binnen deze pijler zijn drie niveaus te onderscheiden, namelijk:

Niveau 1: Vakbekwaamheid

Niveau 2: Innovatie

Niveau 3: Mens & Maatschappij

Ontmoeten en verbinden

In de voormalige DNB dependance aan de Boompjes in Rotterdam bevindt zich het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Het middelpunt van de zakelijke verzekeringsmarkt waar professionals elkaar in een nieuwe tijdsgeest ontmoeten, samenwerken en kennis delen.Leden en geassocieerd deelnemers van de VNAB kunnen hier gebruik maken van alle faciliteiten die het centrum te bieden heeft zoals diverse vergaderruimtes, een flexibele eventvloer met ondersteuning van de modernste audiovisuele middelen, parkeerplaatsen, uitstekende koffie en uitgebreide lunch- en cateringmogelijkheden.  Lees meer

Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.+31 (0)10 253 20 00info@vnab.nlLinkedInTwitter
Contact