Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.
"De VNAB is opiniërend en reageert alert op veranderingen in de markt"