Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Risk Insurance Traineeship

De VNAB vindt het belangrijk om in jong talent te investeren. Door ontwikkelingen als vergrijzing en stijging van de levensverwachting zal er een kleinere beroepsbevolking ontstaan en wordt het een steeds grotere uitdaging om goede (potentiële) professionals te vinden. Daarbij komt dat de zakelijke verzekeringsmarkt onvoldoende bekend is bij young professionals. Onze branche heeft behoefte aan een nieuwe generatie medewerkers die zich snel ontwikkelen tot volwaardige professionals met een gedegen kennis van de branche.

Marktbreed traineeship

Het traineeship richt zich op young professionals die nog geen keuze voor de branche hebben gemaakt. Een traineeship dat voorziet in de behoefte aan een nieuwegeneratie met marktbrede kennis die snel volwaardige professionalsworden. Geen bedrijfsspecifiek programma maareen ontwikkeltraject met daarin marktbrede kennisontwikkeling,kennisdeling en meewerkperiodes bij alle schakelsin de keten.

Pilotgroep van start
In september 2021 gaat de eerste pilotgroep trainees van start. Enthousiast geworden? Neem contact op met Martine Laarman, medewerker Kennis & Opleiding, voor meer informatie, om een bijdrage te leveren en/of deel te nemen aan het traineeship.

 

Michiel Bredius (partner bij Klap en actief binnen de werkgroep traineeship):
"De coassurantiemarkt wordt vaak gezien als de Champions League van de verzekeringsmarkt en dan heb je natuurlijk ook topspelers nodig. Dit traineeship zal een bijdrage leveren om toptalent te werven en te behouden voor onze prachtige markt.

Laarman, M. (Martine)Coördinator kennis & opleiding+31 (0)10 253 20 08m.laarman@vnab.nlLinkedIn
Traineeship 2021
  • Start: september 2021
  • Duur: 12 maanden
  • Werken bij: makelaar (5 maanden), verzekeraar (5 maanden) en expert (2 maanden)
  • Uitgebreid opleidings- en ontwikkelprogramma
Risk has the future
LinkedIn Risk has the future