Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Marktbreed traineeship: werk in uitvoering

Aanleiding

De VNAB vindt het belangrijk om in jong talent te investeren. Door ontwikkelingen als vergrijzing en stijging van de levensverwachting zal er een kleinere beroepsbevolking ontstaan en wordt het een steeds grotere uitdaging om goede (potentiële) professionals te vinden. Daarbij komt dat de zakelijke verzekeringsmarkt onvoldoende bekend is bij young professionals. Onze branche heeft behoefte aan een nieuwe generatie medewerkers die zich snel ontwikkelen tot volwaardige professionals met een gedegen kennis van de branche.

Tijdens de strategische herijking in 2018 heeft de VNAB zichzelf als doel gesteld een centrale en coördinerende rol in te gaan nemen bij het promoten van de zakelijke verzekeringsmarkt en de carrièreperspectieven binnen deze markt. Door als brancheverenging de krachten te bundelen, kunnen we een marktbrede aanpak bewerkstelligen en kunnen we zo de zakelijke verzekeringsmarkt meer exposure en uitstraling geven en (jong) talent boeien voor onze markt.

Geïnspireerd door

In 2016, op initiatief van Cobra1998, is in samenwerking met de VNAB de Introductie Coassurantie Brand ontwikkeld. Met als doel nieuwkomers in de branche een eerste kennismaking te bieden met de betrokken partijen, hun verantwoordelijkheden, doelstellingen en de onderlinge verhoudingen. Inmiddels is het aanbod uitgebreid met de Introductie Coassurantie Transport en Aansprakelijkheid. De Introducties Coassurantie geven nieuwkomers een kijkje in de keuken.

Marktbreed traineeship

Het traineeship richt zich op young professionals die nog geen keuze voor de branche hebben gemaakt. Een traineeship dat voorziet in de behoefte aan een nieuwegeneratie met marktbrede kennis die snel volwaardige professionalsworden. Geen bedrijfsspecifiek programma maareen ontwikkeltraject met daarin marktbrede kennisontwikkeling,kennisdeling en meewerkperiodes bij alle schakelsin de keten.

In ontwikkeling
Er is een werkgroep met VNAB leden gevormd en de contouren van het traineeship worden in kaart gebracht. De ambitie is om in het najaar van 2020 te starten met een pilotgroep trainees.Enthousiast geworden? Neem contact op met Martine Laarman, medewerker Kennis & Opleiding, voor meer informatie, om een bijdrage te leveren en/of deel te nemen aan het traineeship.

 

Michiel Bredius (partner bij Klap en actief binnen de werkgroep traineeship):
"De coassurantiemarkt wordt vaak gezien als de Champions League van de verzekeringsmarkt en dan heb je natuurlijk ook topspelers nodig. Dit traineeship zal een bijdrage leveren om toptalent te werven en te behouden voor onze prachtige markt.

Laarman, M. (Martine)Medewerker Kennis & Opleiding+31 (0)10 253 20 08m.laarman@vnab.nlLinkedIn
Nieuws