Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

HR bijeenkomsten

Naast diverse kennissessies en VNAB events faciliteert de VNAB ook bepaalde kennisgroepen die informatie uitwisselen over specifieke onderwerpen. Bijvoorbeeld de bijeenkomsten met Human Resource (HR) specialisten uit de markt. In juli 2014 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de VNAB en een aantal HR managers van haar leden. Tijdens dit overleg is naar voren gekomen dat er behoefte is aan periodieke bijeenkomsten waarin gedeelde onderwerpen en/of problemen besproken kunnen worden. Dit is iets dat de VNAB graag steunt.

Format

Vanaf 2016 zijn de HR bijeenkomsten in een nieuw format gegoten. In het nieuwe format staat kennisdeling centraal. Voorafgaand aan de HR bijeenkomst wordt het thema bepaald en wordt er afgesproken wie het thema inleidt. Dit kan een deelnemer of een spreker zijn. Daarnaast bereiden de andere deelnemers zich voor door na te gaan hoe zij binnen hun organisatie met het thema omgaan, wat er op dit gebied speelt, waar men tegenaan loopt en wat er nu nog mist binnen hun organisatie. Tijdens en na de presentatie is er ruimte voor overleg en discussie. Iedereen krijgt de gelegenheid om zijn eigen ervaringen te delen. Aan het einde van de HR bijeenkomst wordt het onderwerp voor de volgende sessie vastgelegd. Mocht er tijdens een bijeenkomst duidelijk worden dat het besproken onderwerp meer aandacht verdient, kan deze uitgediept worden in een volgende bijeenkomst of er kan voor een grotere groep een kennissessie georganiseerd worden.

Voor wie?

De HR bijeenkomsten dienen als platform voor HR professionals, werkzaam bij de leden van de VNAB, om kennis te delen. De deelnemers bepalen de onderwerpen op de agenda en de invulling van de bijeenkomsten om de sessies zo relevant mogelijk te maken. De HR bijeenkomsten vinden eens per kwartaal plaats in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum.

Programma

09:30-10:00 – Inloop
10:00-12:00 – Thema op de agenda + thema volgende bijeenkomst bespreken
12:00-13:00 – Netwerklunch

Indien u het als lid of partner van de VNAB interessant vindt om tot de HR kerngroep te behoren en daarmee de HR kennissessies  bij te wonen,  kunt u contact opnemen met de VNAB.

Nieuws rondom dit thema