Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.
Cover
"VNAB ziet het als haar verantwoordelijkheid om relevante thema's in de markt te adresseren en daarover een visie te communiceren"

Marktthema's

Op deze pagina treft u een overzicht aan van thema's waarvan de VNAB het van belang acht haar kennis met de leden te delen. De marktthema’s zijn voortdurend in ontwikkeling en op deze manier wil de VNAB bewerkstelligen dat haar leden op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen binnen de zakelijke verzekeringsmarkt.

Alternative Dispute Resolution (ADR)

Buitenlandse assurantiebelasting (BAB)

Gestructureerde data

Human Resources (HR)

Insurance Distribution Directive (IDD)

Sanctiewetgeving