Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.
Cover
"VNAB ziet het als haar verantwoordelijkheid om relevante thema's in de markt te adresseren en daarover een visie te communiceren"

Marktthema's zakelijke verzekeringsmarkt

Op deze pagina treft u een overzicht aan van de thema's waarvan de VNAB het van belang acht haar kennis met de leden te delen. De marktthema’s zijn voortdurend in ontwikkeling en op deze manier wil de VNAB bewerkstelligen dat haar leden op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen binnen de zakelijke verzekeringsmarkt.

Elk thema kent een eigen dossier met hierin meer inhoudelijke informatie (leidraden, wetgeving, etc.), VNAB documentatie, nieuws en relevante externe links.

Assurantiebelasting

Alternative Dispute Resolution (ADR)

Bedrijfsregeling Brandregres

Insurance Block Exemption Regulation (IBER)

Insurance Distribution Directive (IDD)

Product Approval and Review Process (PARP)

Sanctiewetgeving

Procedure buitenlandse assurantiebelasting (BAB)

Insurance Act 2015 (UK)