Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Commissies

De VNAB wordt in haar werkzaamheden ondersteund door verschillende commissies die bestaan uit leden van de VNAB. Deze commissies zijn een adviesorgaan van de VNAB en stellen zich ten doel de VNAB en het VNAB Bestuur gevraagd en ongevraagd te ondersteunen en adviseren over zaken die van belang zijn voor de respectievelijke segmenten en die ten goede komen aan een goed functioneren van de schadeverzekeringsmarkt.

Financiële Commissie

Geschillen Commissie

HR Commissie

ICT Commissie

Juridische Commissie

Technische Commissies