Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A.

Raad van Advies

De Raad van Advies staat het Bestuur met raad ter zijde en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het Bestuur. De Raad van Advies heeft een brugfunctie tussen het Bestuur en de leden van de VNAB. De Raad van Advies is samengesteld uit leden en stakeholders van de VNAB.

De heer M.U. Coronel (voorzitter) (Overleden op 18 juli 2016)

De heer W. Emmens - Allianz Nederland Corporate (vicevoorzitter)

De heer G. Arends - Amlin Europe

De heer A.H.A. Boekraad - RSA Nederland

De heer J. Everling - Willis B.V.

Mevrouw mr. B.M. Jonk -van Wijk - namens VNO-NCW

De heer K. Norel - Meeùs Assurantiën

Mevrouw ir. A. Schouw - namens NARIM