Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Makelaarslidmaatschap

De VNAB kent een lidmaatschap dat specifiek bedoeld is voor makelaars die actief zijn op de Nederlandse zakelijke verzekeringsmarkt. Aan makelaarsleden worden bepaalde toelatingseisen gesteld en zij dienen zich aan vastgestelde gedragsregels te houden.

e-ABS

Als lid van de VNAB krijgt u middels licenties toegang tot e-ABS. Dit systeem stelt u in staat digitaal, snel en efficiënt gegevens uit te wisselen met verzekeraars en schade-expertisebureaus. De makelaar levert polissen en schades aan e-ABS aan, waarna verzekeraars in e-ABS de polis(documenten) en schade(rekeningen) goed- of afkeuren. De bijbehorende financiële boekingsgegevens worden ook aan e-ABS aangeleverd. Experts kunnen in e-ABS expertiseopdrachten ontvangen, communiceren en hun expertiserapporten uploaden.

Er kan met e-ABS worden gewerkt vanuit een internetbrowser of vanuit uw eigen backoffice-systeem, waarbij door middel van webservices een koppeling wordt gemaakt naar e-ABS.e-ABS heeft koppelingen naar het Sanctiepl@tform, het iDOSpl@tform en de data uit e-ABS is in MIS beschikbaar voor het maken van rapportages en overzichten.

Sanctiepl@tform

Ook krijgt u als lid toegang tot het Sanctiepl@tform. Vanuit dit platform wordt nagegaan met wie er zaken gedaan wordt of gedaan gaat worden. Daarnaast wordt gecontroleerd of een potentiële relatie mogelijk op de sanctielijst voorkomt. Door de gestandaardiseerde en geautomatiseerde werking van de online applicatie kan er efficiënt en effectief onderzoek gedaan worden naar het naleven van de Sanctiewet. Al deze onderzoeken worden opgeslagen op het platform en zijn deelbaar binnen de coassurantiemarkt (met een koppeling naar e-ABS, zodat in e-ABS bij polissen en schades zichtbaar is of er een Sanctiepl@tform onderzoek is uitgevoerd).

Het VNAB Sanctiepl@tform is het enige platform dat de uitvoering van het cliëntenonderzoek (Customer Due Diligence: CDD) en risico-onderzoek (Transaction Due Diligence: TDD) van de EU en US verordeningen volledig ondersteunt. Ook voor het Sanctiepl@tform kan door middel van webservices een koppeling gemaakt worden naar uw eigen backoffice-systeem.

iDOSpl@tform

Het nieuwste ICT-systeem waar leden gebruik van kunnen maken is het iDOSpl@tform. In maart 2018 is de VNAB gestart met dit platform, aanvankelijk onder de projectnaam 'Gestructureerde data'. Uit onderzoek bleek namelijk dat de coassurantiemarkt gebaat is bij een verdere ketenintegratie van polis- en claimsdata. iDOS staat voor insurance Data and Objects Sharing.

Het platform faciliteert een gebruiksvriendelijke en gestructureerde uitwisseling van gegevens tussen betrokken partijen, wat bijdraagt in de noodzakelijke kwalitatieve verbetering van data. Een online webapplicatie voor het vastleggen, zoeken, muteren en delen van polisdata. Het platform heeft koppelingen met externe bronnen en e-ABS. Koppeling met uw backoffice-systeem is ook mogelijk door de ontwikkelde webservice.

Management Informatie Systeem (MIS)

In MIS is data beschikbaar uit e-ABS (en binnenkort ook uit het Sanctiepl@tform). Er zijn diverse vaste rapporten op te vragen. Sinds eind 2018 is ook de functionaliteit beschikbaar om data te zoeken en te exporteren. Zo kunnen leden zelf op basis van diverse zoekfilters overzichten maken en exporteren naar Excel om de gegevens verder te bewerken en analyseren.

Kennis en events

Leden kunnen daarnaast deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging. Zo organiseert de VNAB verschillende events die in het teken staan van kennis, ontmoeten en verbinden. Voorbeelden hiervan zijn Lunch & Learns, beursborrels, Introducties Coassurantie en de nieuwjaarsreceptie. 

Samen met de VNAB kunt u ook investeren in jong talent. Bijvoorbeeld door deelname aan het Risk Insurance Traineeship of het project Marktpromotor

Tevens ontvangt u als lid het magazine VNAB Visie waarin verzekeringstechnische- en branche overkoepelende onderwerpen centraal staan en waaraan diverse partijen, gelieerd aan de zakelijke verzekeringsmarkt, hun medewerking verlenen.

VNAB kennis- en ontmoetingscentrum

In de voormalige DNB dependance aan de Boompjes in Rotterdam bevindt zich het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Het middelpunt van de zakelijke verzekeringsmarkt waar professionals elkaar in een nieuwe tijdsgeest ontmoeten, samenwerken en kennis delen. Leden van de VNAB kunnen hier gebruik maken van alle faciliteiten die het centrum te bieden heeft, zoals diverse vergaderruimtes, gratis flexwerkplekken, een flexibele eventvloer met ondersteuning van de modernste audiovisuele middelen, parkeerplaatsen, uitstekende koffie en uitgebreide lunch- en cateringmogelijkheden. Als lid kunt u ruimtes reserveren tegen een gereduceerd tarief.

Stemrecht en tarieven

De kosten van het lidmaatschap en het aantal stemmen zijn afhankelijk van het aantal e-ABS licenties dat wordt afgenomen. Voor leden is het minimumaantal af te nemen licenties twee. In het eerste lidmaatschapsjaar wordt uitgegaan van twee licenties waarmee u recht heeft op één stem. Daarna is het aantal licenties per 1 januari leidend voor het aantal stemmen in datzelfde jaar.

Makelaarslid worden?

Wenst u makelaarslid te worden? Neem dan contact met ons op en wij sturen u graag het aanvraagformulier toe. Na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier wordt de aanvraag aan het Bestuur voorgelegd. Bij een eventuele afwijzing van de aanvraag is het mogelijk bezwaar aan te tekenen bij de Geschillen Commissie van de VNAB.

Benieuwd welke organisaties reeds zijn aangesloten bij de VNAB? Bekijk dan ons overzicht van alle VNAB leden en partners.

Denise HeijstekManager ledenzaken & marketing+31 (0)10 253 20 63+31 (0)6 283 635 13 d.heijstek@vnab.nlLinkedIn
Tarieven
Toelatingseisen en gedragsregels
Voordelen
  • Stemrecht
  • Toegang e-ABS
  • Toegang Sanctiepl@tform
  • Toegang iDOSpL@tform
  • Abonnement VNAB Visie
  • Toegang VNAB events
  • Gratis flexwerken VNAB kennis- en ontmoetingscentrum
  • Ruimtes huren in VNAB kennis- en ontmoetingscentrum tegen gereduceerd tarief
  • Gebruik modelvoorwaarden- en clausules