Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs

Lidmaatschap verzekeraars

De VNAB kent een lidmaatschap voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten die actief zijn op de Nederlandse zakelijke verzekeringsmarkt. Aan de leden worden bepaalde toelatingseisen gesteld en zij dienen zich aan vastgestelde gedragsregels te houden. Meer informatie daarover is onderaan deze pagina terug te vinden.

e-ABS

Als verzekeraarslid van de VNAB krijgt u middels licenties toegang tot de modules Placement, Claims en Clearing van e-ABS. Dit systeem stelt u in staat digitaal, snel en efficiënt gegevens uit te wisselen met andere verzekeraars, makelaars en schade expertisebureaus.

Sanctiepl@tform

Met het Sanctiepl@tform wordt nagegaan met wie er zaken gedaan wordt of gedaan gaat worden. Daarnaast wordt gecontroleerd of een potentiële relatie mogelijk op de sanctielijst voorkomt. Door de gestandaardiseerde en geautomatiseerde werking van de online applicatie kan er efficiënt en effectief onderzoek gedaan worden naar het naleven van de Sanctiewet. Al deze onderzoeken worden opgeslagen op het platform en zijn deelbaar binnen de coassurantiemarkt.

Verenigingsactiviteiten
Als verzekeraarslid kunt u deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging. De VNAB organiseert periodiek kennis- en ontmoetingsbijeenkomsten waarin bepaalde, voor de branche relevante thema’s centraal staan. Ook zijn verzekeraarsleden welkom op de VNAB events, zoals het jaarlijkse marktdiner en de nieuwjaarsreceptie. Deze bijeenkomsten staan (mede) in het teken van ontmoeten & verbinden. Tevens ontvangen verzekeraarsleden het magazine VNAB Visie waarin verzekeringstechnische- en branche overkoepelende onderwerpen centraal staan en waaraan diverse partijen, gelieerd aan de zakelijke verzekeringsmarkt, hun medewerking verlenen.

VNAB kennis- en ontmoetingscentrum

In de voormalige DNB dependance aan de Boompjes in Rotterdam bevindt zich sinds maart 2016 het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Het middelpunt van de zakelijke verzekeringsmarkt waar professionals elkaar in een nieuwe tijdsgeest ontmoeten, samenwerken en kennis delen. Leden en partners van de VNAB kunnen hier gebruik maken van alle faciliteiten die het centrum te bieden heeft zoals diverse vergaderruimtes, gratis flexwerkplekken, een flexibele eventvloer met ondersteuning van de modernste audiovisuele middelen, parkeerplaatsen, uitstekende koffie en uitgebreide lunch- en cateringmogelijkheden. Als verzekeraarslid van de VNAB kunt u ruimtes reserveren tegen een gereduceerd tarief.

Contributie

Het aantal stemmen is afhankelijk van het aantal licenties voor e-ABS dat wordt afgenomen. Voor verzekeraarsleden is het minimum aantal af te nemen licenties twee. In het eerste lidmaatschapsjaar wordt uitgegaan van twee licenties/één stem, daarna is het aantal licenties leidend voor het aantal stemmen. Voor meer informatie over de contributie en de tarieven kunt u contact opnemen met de VNAB.

Verzekeraarslid worden?

De procedure om verzekeraarslid van de VNAB te worden is als volgt: na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier wordt de aanvraag aan het Bestuur voorgelegd. Bij een eventuele afwijzing van de aanvraag is het mogelijk bezwaar aan te tekenen bij de Geschillencommissie van de VNAB.

Benieuwd welke organisaties reeds zijn aangesloten bij de VNAB? Bekijk hier een overzicht van alle VNAB leden en partners.
Heijstek MSc, D. (Denise)Manager Ledenzaken & Marketing+31 (0)10 253 20 63+31 (0)6 283 635 13 d.heijstek@vnab.nlLinkedIn
Aanvragen verzekeraarslidmaatschap
Voordelen
  • Stemrecht
  • Toegang e-ABS
  • Toegang Sanctiepl@tform
  • Abonnement VNAB Visie
  • Toegang VNAB events
  • Gratis flexwerken VNAB kennis- en ontmoetingscentrum
  • Huren in VNAB kennis- en ontmoetingscentrum tegen rededuceerd tarief
  • Gebruik modelvoorwaarden- en clausules