Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Geschiedenis van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum

In de voormalige dependance van De Nederlandsche Bank (DNB) aan de Boompjes in Rotterdam bevindt zich het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Een initiatief van de VNAB dat past in een eeuwenlange traditie van de markt voor zakelijke schadeverzekeringen. Leden en geassocieerd partners van de vereniging kunnen hier gebruik maken van alle faciliteiten die het centrum te bieden heeft, zoals een dagelijkse ontmoetingsvloer, werkplekken, diverse vergaderruimtes en een flexibele eventvloer.


Einde fysieke assurantiebeurzen

Om financieel-economische redenen werd in 2004 rationeel, maar met pijn in het hart, besloten de beide fysieke assurantiebeurzen te sluiten. Zo kwam na ruim 400 jaar een einde aan de fysieke assurantiebeurzen in Nederland. Sinds 2002 bestond er een elektronisch assurantiebeurssysteem (e-ABS) dat in de daarop volgende jaren werd uitgebreid.

Assurantiebeurs nieuwe stijl

Vanaf 2013 is de professionalisering van de VNAB in een stroomversnelling geraakt en is de huidige strategie vormgegeven. Voortvloeiend uit deze vernieuwde strategie heeft de VNAB in 2014 de ambitie uitgesproken om, naast e-ABS, ook een "assurantiebeurs nieuwe stijl" terug te zetten in de stad Rotterdam.

Omdat de marktplaats in haar hoedanigheid als kennis- en ontmoetingscentrum werd gemist binnen de zakelijke verzekeringsmarkt, bracht in maart 2015 een royale meerderheid van de VNAB leden een positieve stem uit ten aanzien van de business case van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum.

Vergroting (inter)nationale aantrekkingskracht

Ondersteund door een nautisch saluut en met het luiden van de door VNAB leden aangeboden scheepsbel, opende wethouder Adriaan Visser woensdag 13 april 2016 officieel het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Het middelpunt van de zakelijke verzekeringsmarkt waar professionals elkaar in een nieuwe tijdsgeest kunnen ontmoeten, samenwerken en kennis delen.

De Gemeente Rotterdam, vertegenwoordigd door wethouder Visser, omschreef het centrum als een mooie nieuwe stap voor zowel de sector als de stad. Onder meer vanwege de kansen die het centrum biedt voor de werkgelegenheid en voor vergroting van de nationale en internationale aantrekkingskracht van Rotterdam als toonaangevende stad op het gebied van zakelijke verzekeringen.

Zekere zaken: mijlpalen uit de geschiedenis van de coassurantiemarkt

Tijdens de officiële opening overhandigde de Bestuursvoorzitter van de VNAB aan wethouder Visser het eerste exemplaar van het door de VNAB uitgegeven boek ‘Zekere zaken: mijlpalen uit de geschiedenis van de coassurantiemarkt’. De VNAB vindt het belangrijk om haar geschiedenis en die van de coassurantiemarkt op wetenschappelijk niveau te documenteren. Het geschiedenisboek dient hierbij als belangrijke basis en geeft een overzicht van belangrijke gebeurtenissen in onze geschiedenis, maar in het boek kijkt de VNAB ook vooruit.


VNAB kennis- en ontmoetingscentrum
Zekere zaken: mijlpalen uit de geschiedenis van de coassurantiemarktHoe is de VNAB ontstaan en wat is de precieze ontwikkeling van de coassurantiemarkt? De antwoorden op deze vragen staan in het door de VNAB uitgegeven boek 'Zekere zaken: mijlpalen uit de geschiedenis van de coassurantiemarkt'.