Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A.

Supply Chain Management

In de huidige dynamische, volop veranderende wereld, worden bedrijven steeds meer afhankelijk van elkaar. Vindt er ergens in de productieketen een verstoring plaats, dan kunnen alle bedrijven in de keten daar schade van ondervinden. In navolging op de tweede VNAB Visie van 2015 die volledig in het teken staat van de brandsector, vond op dinsdag 29 september het VNAB event plaats.