Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A.

Nieuwe risico's

De wereld om ons heen verandert snel, heel snel. Verregaande technologische ontwikkelingen, aangestuurd door een nieuwe generatie, leiden tot nieuwe risico’s waar wij als sector op moeten anticiperen. Ook de VNAB anticipeert op deze nieuwe realiteit. De aftrap hiervan vond plaatst op 8 oktober 2014 op de High Tech Campus in Eindhoven, waar de VNAB een bijeenkomst organiseerde over nieuwe risico’s.

Kennissessies

Vervolgstappen zijn onder andere het organiseren van verdiepende kennissessies over allerhande nieuwe risico’s. Op 17 maart 2015 vond de eerste kennissessie plaatst over Big Data. En in juni organiseerde de VNAB de tweede kennissessie met als thema Alternative Dispute Resolution (ADR) en de nieuwe regelgeving die op dit gebied binnenkort in werking zal gaan. 

Cyberriskplatform

Daarnaast coördineert de VNAB een nieuw initiatief uit de markt, het Cyberriskplatform. Dit platform heeft tot doel het vormen van een ‘cyberloket’ waar een ieder terecht kan voor kennis op het gebied van cyber. Dit platform is momenteel nog in de opstartfase.

Op deze pagina treft u diverse documentatie, nieuwsberichten en evenementen rondom het thema nieuwe risico’s aan. Heeft u suggesties of ideeën? Neem dan contact met ons op!