Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Cyber

Over het Cyberriskplatform

Om de relatief nieuwe en omvangrijke cyberrisico’s optimaal te kunnen beheersen, is een gezamenlijke aanpak van partijen binnen de coassurantiemarkt wenselijk. Dat begint met het verzamelen en delen van de bij eenieder op dit gebied aanwezige kennis en ervaring. Die samenwerkingsgedachte ligt ook ten grondslag aan het ontstaan van het Cyberriskplatform, een initiatief ván en vóór de markt dat wordt ondersteund en gefaciliteerd door de VNAB. Het doel is om te fungeren als vraagbaak en kenniscentrum voor actuele ontwikkelingen op cybergebied.

Het Cyberriskplatform is een initiatief dat ruim vijf jaar geleden vanuit de markt zelf is ontstaan. Aangezien het platform een afspiegeling wenste te zijn van de coassurantiemarkt, is contact gezocht met de VNAB. Carie van Tetterode (XL Catlin), destijds initiatiefnemer, maakt nog steeds deel van het platform uit. De overige commissieleden zijn Nynke Brouwer (Dirkzwager Advocaten), Peter Hartman (Riskfit Innovation), Geneviëve Jubitana (Cunningham Lindsey), Erik van de Velde (Marsh) en Joppe Willeboordse (HDI Global).

VNAB Visie - Cyber (mei 2018)