Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Cyber

Over de Technische Commissie Cyberr

Om de relatief nieuwe en omvangrijke cyberrisico’s optimaal te kunnen beheersen, is een gezamenlijke aanpak van partijen binnen de coassurantiemarkt wenselijk. Dat begint met het verzamelen en delen van de bij eenieder op dit gebied aanwezige kennis en ervaring. Die samenwerkingsgedachte ligt ook ten grondslag aan het ontstaan van het Cyberriskplatform, een initiatief ván en vóór de markt dat wordt ondersteund en gefaciliteerd door de VNAB. In 2019 heeft het Cyberriskplatform een volgende stap gezet en is getransformeerd naar de Technische Commissie Cyber.

Het doel van de Technische Commissie Cyber is om ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van cyber die van invloed zijn op de coassurantiemarkt te signaleren en hier gevolg aan te geven. Bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke initiatieven tussen leden of communicatie naar de markt.Het doel is om te fungeren als vraagbaak en kenniscentrum voor actuele ontwikkelingen op cybergebied.

Bekijk de samenstelling van de Technische Commissie Cyber

VNAB Visie - Cyber (mei 2018)