Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Assurantiebelasting

Wanneer een verzekeraar en een verzekeringnemer een verzekering sluiten, is daarover belasting verschuldigd: de assurantiebelasting. Vanaf 1 januari 2013 is het tarief van de assurantiebelasting 21% van de verzekeringspremie en de eventuele afzonderlijke vergoeding voor diensten die samenhangen met de verzekering.

Periode

 

     Tarief

vanaf 1 januari 2013

 

     21%

1 maart 2011 tot 1 januari 2013

 

     9,7%

1 maart 2008 tot 1 maart 2011

 

     7,5%

1 maart 1984 tot 1 maart 2008

 

     7%


Het nieuwe tarief van 21% geldt voor:

  • alle nieuwe verzekeringen die op of na 1 januari 2013 ingaan, ook als de premie voor het nieuwe verzekeringsjaar al in 2012 betaald is
  • premies voor verzekeringen waarvan de lopende verzekering voor 1 januari 2013 ingegaan is en de premie uiterlijk op of na 1 januari 2013 betaald moet zijn (bron: belastingdienst)

De VNAB zal u op deze pagina informeren over verschillende aspecten van dit onderwerp en houdt de ontwikkelingen op het gebied van assurantiebelasting en de effecten voor de markt nauwlettend in de gaten.