Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A.

Kennis

Een markt in ontwikkeling vereist een doorlopend aanbod van kennisactualisatie. De VNAB wil actuele en relevante kennis toegankelijk maken voor en delen met haar leden. Om dit te kunnen realiseren neemt kennisvorming en kennisborging een centrale rol in. Binnen deze strategische pijler zijn drie niveaus te onderscheiden:

Niveau 1
Focus op aansluiting (boven) wettelijk opleidingsstelsel op de zakelijke verzekeringsmarkt

Niveau 2
Verbinding met strategische kennispartners ten behoeve van kennisdeling met onze leden

Niveau 3
Verbinding (maken) met hogescholen en universiteiten

Op deze pagina vindt u relevante opleidingen en cursussen die momenteel in de markt - al dan niet in samenwerking met de VNAB - worden aangeboden.

Niveau 1: Wft- en Brancheopleidingen

Sinds 1 januari 2014 zijn er nieuwe regels betreft vakbekwaamheid in de wet financieel toezicht (wft). Dit houdt in dat er veel professionals werkzaam in de financiële sector (opnieuw) wft-diploma’s moeten behalen om hun functie te kunnen uitoefenen. Wilt u een wft opleiding volgen om uw examen te halen? Kijk dan eens op de website van Lindenhaeghe of het Nibe-SVV. Beiden aanbieders van wft opleidingen, wft examentraining en verschillende brancheopleidingen waaronder opleidingen voor het assurantie-A diploma. Examinering voor Assurantie-A wordt door het Nibe-SVV gedaan.

Register Makelaar in Assurantiën (RMiA)

Op de algemene ledenvergadering van 6 december 2011 zijn de leden van de VNAB akkoord gegaan met een set toelatingseisen voor verzekeraars, makelaars en gevolmachtigd agenten. De titel makelaar is geen beschermde titel meer, daarom acht de VNAB het van belang dat haar makelaarsleden zich kwalitatief onderscheiden in hun dienstverlening op het gebied van professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid en ziet dat gewaarborgd met de RMiA kwalificatie. De VNAB stelt daarom als eis aan haar makelaarsleden dat een lid van het managementteam Register Makelaar in Assurantiën (RMiA) dient te zijn.

Om RMiA te kunnen worden moet u aan de volgende eisen voldoen. U moet in het bezit zijn van een Assurantie A-diploma, actief werkzaam zijn in de onafhankelijke assurantieadvisering c.q. -bemiddeling en minimaal drie jaar relevante werkervaring hebben, dan wel drie jaar onafgebroken werkervaring hebben in de vijf jaar voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving. U moet een verklaring van goed gedrag kunnen overleggen en te goeder naam en faam bekend staan. Daarnaast moet u ook met goed gevolg een mondeling examen afleggen en de examencommissie ervan overtuigen dat u met de verworven kennis kunt omgaan. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van uw bedrijf moet een minimaal verzekerde som hebben van 2,5 miljoen euro. Voor meer informatie over RMiA, kijk ook op de site van de Stichting Assurantie Registratie (SAR) en op de RMiA website.

Het Nibe-SVV biedt een RMiA coachingstraject aan. Meer informatie hierover vindt u hier. Het eerstvolgende coachingstraject begint 22 september 2015. Inschrijving kan middels het volgende formulier


Niveau 3: Verbinden met hogescholen en universiteiten

Leergang Coassurantie & Verzekering
In samenwerking met de Erasmus Academie en prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde heeft de VNAB de leergang Coassurantie & Verzekering ontwikkeld. De unieke leergang belicht op inzichtelijke wijze het juridische kader van de voor het beursverkeer geldende gewoonten, gebruiken en regelingen. In die zin is de leergang niet alleen geschikt voor juristen, maar juist ook voor de ‘doeners’ op de beursvloer. En is uitermate geschikt voor de professional met 0-5 jaar werkervaring die op zoek is naar verbreding en verdieping. Het geeft een praktische, juridische input voor de dagelijkse praktijk van het verzekeren ter beurze. Ga voor meer informatie en inschrijving naar de website van de Erasmus Academie.

Mastercourse Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
De mastercourse Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht van de Erasmus Academie biedt o.a. de expert en de (beginnende) schadebehandelaar de unieke mogelijkheid zijn/haar kennis te verdiepen. Aan de hand van actuele casuïstiek worden onder andere aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, causaliteit, schade, verzekering en privacy en omgang behandeld. Ga voor meer informatie en inschrijving naar de website van de Erasmus Academie.

Praktijkleergang Zeeverzekering
De praktijkleergang Zeeverzekering behandelt de schadeverzekering van maritieme risico's voortvloeiend uit scheepvaart en transport. De leergang biedt op een voor de praktijk relevante en toepasbare wijze gespecialiseerde kennis en inzicht over de zeeverzekering. En is geschikt voor deelnemers werkzaam op het gebied van de zeeverzekering bij verzekeraars, makelaars, assurantietussenpersonen, P&I Clubs, P&I vertegenwoordigers, rederijen, banken, scheepswerven, expertisebureaus, in de advocatuur, de rechterlijke macht of de rechtsbijstand. Deze is opgezet in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars, Aon Risk Solutions Rotterdam, Marsh Rotterdam, VNAB, Nederlands Instituut voor het Bank- Verzekerings- en Effectenbedrijf, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, NIVRE, NVZV, Stichting Dutch Legal Network for Shipping and Transport, Rotterdam Institute for Shipping and Transport Law, Erasmus School of Law, Havenbedrijf Rotterdam en Erasmus Smart Port. De praktijkleergang wordt binnenkort weer aangeboden. Meer informatie vindt u op de website van de Erasmus Academie.

HBO minor coassurantie
De VNAB heeft in samenwerking met hogeschool InHolland Den Haag een minor coassurantie georganiseerd voor Financial Risk Management (FSM) studenten. Deze minor bracht HBO studenten in aanraking met de wereld van de coassurantie. Momenteel wordt deze minor niet aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met de VNAB.

Masteropleidingen

Master Verzekeringskunde
De Master verzekeringskunde van de Universiteit van Amsterdam is een tweejarige deeltijdopleiding die aan de hand van theoretische- en praktijkcolleges uiteenlopende onderwerpen binnen de verzekeringswereld de revue laat passeren. In deze master worden vier deelgebieden behandeld, namelijk: financiële economie, actuariaat het kwantificeren van risico’s, financieel, verzekerings- en algemeen recht en bedrijfskunde. De vakken van het tweejarige programma kunnen ook los gevolgd worden als modules, of als short tracks; een combinatie van twee vakken over een bepaald onderwerp. Deze master is uitermate geschikt voor professionals uit de (zakelijke) verzekeringsmarkt die behoefte hebben aan verdieping en verbreding van hun vakgebied op academisch niveau. Kijk voor meer informatie op de website van de UvA.

Enterprise Risk Management
Enterprise Risk Management is een specialisatie binnen de master Verzekeringskunde. Deze specialisatie behandelt alle essentiële activiteiten om risico’s te identificeren, te kwantificeren, te beheersen en te financieren op een consistente manier en geldig voor de gehele organisatie. Zo krijgt u inzicht in alle risico’s die een organisatie bedreigen. Ook Enterprise Risk Management is zowel te volgen als tweejarige deeltijd master, waarbij een groot aantal vakken overeenkomen met Verzekeringskunde, of in losse modules of short tracks; een combinatie van twee vakken over een bepaald onderwerp. Deze master is uitermate geschikt voor professionals uit de (zakelijke) verzekeringsmarkt die behoefte hebben aan verdieping en verbreding van hun vakgebied op academisch niveau. Kijk voor meer informatie op de website van de UvA.

Master Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
De Mastercourse Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht biedt o.a. de expert en de (beginnende) schadebehandelaar de unieke mogelijkheid zijn/haar kennis te verdiepen. Belangrijke jurisprudentie op het terrein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht komt aan bod middels door de docenten ingebrachte casuïstiek. Deze master is zeer geschikt voor schade experts, schadebehandelaars, ervaren acceptanten en sluiters, advocaten, bedrijfsjuristen, verzekeringsjuristen, makelaars en andere juristen en niet juristen die te maken hebben met het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Meer informatie vindt u op de website van de Erasmus Universiteit.