Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Wettelijk vereiste opleidingen

WFT/PE

Met ingang van 1 januari 2014 zijn nieuwe regels van kracht geworden voor het onderdeel vakbekwaamheid binnen de Wet financieel toezicht (Wft). Iedereen die zich na 1 januari 2014 voor één of meer beroepskwalificaties binnen de financiële dienstverlening wil kwalificeren, moet voldoen aan deze meer omvattende vakbekwaamheidseisen.

Wft en Permanente Educatie (PE) bepalen daardoor voor een groot deel de agenda van makelaars en verzekeraars. En om die reden staat dit onderwerp ook op de agenda van de VNAB. 

Permanent Actueel (PA)

Vanaf 01 januari 2014 moeten klantmedewerkers permanent actueel (PA) zijn op hun vakgebied. Deze verplichting is een open norm en maakt daarmee bedrijven vrij om zelf invulling te geven aan het permanent actueel houden van haar medewerkers. De AFM geeft als handvatten dat het beleid van een bedrijf erop gericht moet zijn dat:

  • de klantmedewerker permanent op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen en dat
  • de klantmedewerker actuele ontwikkelingen kan toepassen.

De invulling van de open norm moet minimaal aan deze uitgangspunten voldoen. Hoe de AFM controle voert op het permanent actueel zijn van klantmedewerkers is te vinden op de website van de AFM.

Vakbekwaamheidstool

De VNAB biedt een totaaloplossing om permanent vakbekwaam te blijven. Deze totaaloplossing is de vakbekwaamheidstool waarin men naast Permanent Actueel (PA) ook op bovenwettelijk vlak vakbekwaam blijft op het kennisniveau dat van de zakelijke verzekeringsmarkt wordt verwacht.