Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Vakopleidingen

De VNAB vindt het belangrijk om aansluiting te vinden en te versterken met hogescholen, universiteiten en andere opleiders. Enerzijds om de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de zakelijke verzekeringsmarkt te vergroten bij jong talent. Anderzijds om bovenwettelijke opleidingen toegankelijk(er) te maken voor mensen in de markt die zich verder willen ontwikkelen op specifieke vakgebieden.

Assurantie A

Brancheopleidingen

Leergangen en Mastercourses

Masteropleidingen

A-Actualiteitenprogramma