Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Buitenlandse assurantiebelasting (BAB)

Voor de afdracht van buitenlandse assurantiebelasting, parafiscale heffingen en stamp duties op polissen waarop risico’s zijn meeverzekerd die zijn gelegen in één of meer van de Freedom Of Services (FOS) landen buiten Nederland, heeft de VNAB de procedure Buitenlandse assurantiebelasting (BAB).

De werkgroep Belasting die valt onder de Financiële commissie van de VNAB, heeft gewerkt aan herziening van de Procedure BAB uit 2010. Deze is op 7 juni 2021 door de algemene ledenvergadering goedgekeurd en vanaf die datum van toepassing.

De Procedure BAB beschrijft de stappen in het proces en de procedures van de berekening, fiscale aangifte en betaling van BAB. Onderwerpen die in de Procedure BAB aan bod komen zijn onder meer:
  • allocatie van de premie;
  • berekening BAB;
  • informatieverstrekking BAB
  • afrekening BAB
  • fiscale aangifte en afdracht BAB
De procedure dient door alle VNAB makelaars en verzekeraars te worden beschouwd als een dringend advies om conform het gestelde te handelen, zodat daardoor zoveel mogelijk een uniforme werkwijze met betrekking tot de behandeling van buitenlandse assurantiebelasting tot stand komt.
Financiële commissie