Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Buitenlandse assurantiebelasting (BAB)

Voor de afdracht van buitenlandse assurantiebelasting, parafiscale heffingen en stamp duties op polissen waarop risico’s zijn meeverzekerd die zijn gelegen in één of meer van de Freedom Of Services (FOS) landen buiten Nederland, heeft de VNAB de procedure Buitenlandse assurantiebelasting (BAB) uit 2010.

Deze procedure dient door alle VNAB makelaars en verzekeraars te worden beschouwd als een dringend advies om conform het gestelde te handelen, zodat daardoor zoveel mogelijk een uniforme werkwijze met betrekking tot de behandeling van buitenlandse assurantiebelasting tot stand komt.

Sinds begin 2016 zijn er makelaars die de VNAB procedure niet meer op alle punten volgen. Het uitgangspunt van de huidige procedure is dat de leidende verzekeraar verantwoordelijk is voor de fiscale aangifte en de betaling van buitenlandse assurantiebelasting, tenzij andere afspraken daarover zijn gemaakt. Zo kan de afspraak worden gemaakt dat bij co-assurantie contracten alle betrokken verzekeraars individueel verantwoordelijk zijn voor de correcte afdracht van de in het buitenland verschuldigde assurantiebelasting. In de procedure is het zo gesteld dat het verzoek tot deze afspraak van één van de verzekeraars op het contract kan komen.

De makelaars die de VNAB procedure BAB niet meer volgen, wijken in die zin af dat ze de belasting- en heffingsbedragen niet meer afdragen aan de (leidende) verzekeraar op het (co)assurantiecontract, maar afdragen aan het panel van verzekeraars; niet op verzoek van één van de verzekeraars, maar op eigen initiatief. In dat geval zorgt niet langer de leidende verzekeraar voor afdracht, ook ten behoeve van volgverzekeraars, maar elke verzekeraar is verantwoordelijk voor eigen afdracht van haar eigen getekende aandeel op een polis.

De VNAB heeft onder een aantal leden een kleine enquête gehouden om te inventariseren wat de actuele gang van zaken is. Wij houden u hiervan op de hoogte.