Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Alternative Dispute Resolution (ADR)

Geschillen worden veelal opgelost door middel van gerechtelijke procedures. Maar naast procederen zijn er ook andere vormen van geschillenbeslechting waar de zakelijke verzekeringsmarkt baat bij kan hebben.

Met het oog op behoud van commerciële relaties kan alternative dispute resolution (ADR) een uitkomst bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mediation, waarbij een mediator partijen nader tot elkaar probeert te brengen, en arbitrage, waarbij een deskundige arbiter naar keuze een bindende uitspraak doet in een geschil.

Deze vormen van geschillenbeslechting nemen een steeds belangrijkere rol in als het gaat om het (relatief snel) beslechten van geschillen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de mogelijkheden.