Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Wft / Permanente Educatie (PE)

Wettelijke vereisten zakelijke verzekeringsmarkt

Met ingang van 1 januari 2014 zijn nieuwe regels van kracht geworden voor het onderdeel vakbekwaamheid binnen de Wet financieel toezicht (Wft). Iedereen die na 1 januari 2014 voor één of meer beroepskwalificaties binnen de financiële dienstverlening wil kwalificeren, moet voldoen aan nieuwe, meer omvattende vakbekwaamheidseisen.

Wft en Permanente Educatie (PE) bepalen daardoor voor een groot deel de agenda van makelaars en verzekeraars. En om die reden staat dit onderwerp ook op de agenda van de VNAB. De VNAB verdiept zich in het vakbekwaamheidsstelsel en betrekt in dat proces diverse marktpartijen en opleiders om na te denken over een passend wettelijk opleidingsstelsel voor de zakelijke verzekeringsmarkt. Zij gaat na hoe zij de inkoop van Wft opleidingen kan faciliteren en onderzoekt of wft meer van toepassing gemaakt kan worden op onze markt.

Toelatingseisen Makelaarsleden

Op de algemene ledenvergadering van 6 december 2011 zijn de leden van de VNAB akkoord gaan met toelatingseisen voor verzekeraars, makelaars en gevolmachtigd agenten. Als één van de vereisten ten aanzien van de makelaarsleden geldt dat een lid van het managementteam Register Makelaar in Assurantiën (RMiA) dient te zijn.

De VNAB acht het van belang dat haar makelaarsleden zich kwalitatief onderscheiden in hun dienstverlening op het gebied van professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid en ziet dat gewaarborgd met de RMiA kwalificatie. De eisen waaraan de RMiA moet voldoen, gaan verder dan de Wet op het financieel toezicht en hebben zowel betrekking op vakinhoudelijke kennis als op gedrag. De Stichting Assurantie Registratie houdt het RMiA register bij (zowel van personen als bedrijven).

Opleiders zakelijke verzekeringsmarkt

Verschillende opleiders bieden mogelijkheden aan om Wft opleidingen en examentrainingen te volgen. Ook kennen sommige opleiders de mogelijkheid tot het volgen van een A- of vak-/brancheopleiding en een RMiA-coachingstraject. Op deze pagina vindt u een aantal links terug die u doorverwijzen naar pagina's die betrekking hebben op kennisontwikkeling in de zakelijke verzekeringsmarkt.