Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Registermakelaar in Assurantiën (RMiA)

Een Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) kwalificatie staat voor professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid binnen het vakgebied van de makelaar. De eisen waaraan de RMiA moet voldoen gaan verder dan de Wet op het financieel toezicht (Wft) en hebben zowel betrekking op vakinhoudelijke kennis als op gedrag.

Om in aanmerking te komen voor een RMiA kwalificatie moet de aanvrager onder andere in het bezit zijn van een Assurantie-A opleiding. Diegene moet werkzaam zijn als onafhankelijke assurantieadviseur met minimaal drie jaar relevante werkervaring of drie jaar onafgebroken werkervaring hebben in de vijf jaar voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving. Voor meer informatie over de vereisten rondom RMiA, kijk hier. Om uiteindelijk de titel RMiA te bemachtigen moet er een toelatingstest afgelegd worden.

VNAB makelaarsleden

Op de algemene ledenvergadering van 6 december 2011 zijn de leden van de VNAB akkoord gegaan met een set toelatingseisen voor verzekeraars, makelaars en gevolmachtigd agenten. Als één van de vereisten ten aanzien van de makelaarsleden geldt dat een lid van het managementteam RMiA dient te zijn. De VNAB acht het van belang dat haar makelaarsleden zich kwalitatief onderscheiden in hun dienstverlening op het gebied van professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid en ziet dat gewaarborgd met de RMiA kwalificatie.

Coachingstraject

Ter voorbereiding op de RMiA toelatingstoets biedt het NIBE-SVV een coachingstraject aan waarin de deelnemer wordt voorbereid op het examen. Voor meer informatie over het coachingstraject, kijk hier.