Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Innovatie

De nieuwe realiteit

De wereld is in verandering: globalisering en technologische ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen zorgen ervoor dat bestaande business modellen voorgoed zullen veranderen. Nieuwkomers en technologische disrupters zullen in de komende jaren onze markten betreden. Nieuwe economische principes, aangestuurd door een nieuwe generatie, zullen leiden tot nieuwe risico’s waar we als sector op moeten anticiperen. Achterblijven betekent verlies van positie.

Kennissessies

De VNAB anticipeert op deze nieuwe realiteit en informeert haar leden over veranderingen in de wereld en de impact daarvan op onze markt en bedrijfsvoering. De VNAB wil bewustwording creëren over nieuwe risico's en over de noodzaak in actie te komen. Dat doet zij door strategische kennispartners aan zich te verbinden en gezamenlijk kennissessies te organiseren waarin uiteenlopende onderwerpen centraal staan. De focus ligt daarbij niet alleen op technologische innovatie maar juist ook op sociale innovatie en actuele ontwikkelingen in de zakelijke verzekeringsmarkt.

Partners waarmee de VNAB reeds tot een succesvolle samenwerking is gekomen, zijn onder andere:

  • Bouwend Nederland
  • Dinalog
  • Fox-IT
  • Microsoft
  • Nederlandse Vereniging van Mediators in de Verzekeringsbranche (NVMV)
  • Singulariteit specialist Yuri van Geest
  • Stichting Transport en Maritime Arbitration Rotterdam-Amsterdam (TAMARA)
  • Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)
  • Universiteiten: UvA, EUR, Maastricht University, RUG, TU Delft

Op deze pagina treft u een overzicht van de kennissessies die de VNAB organiseert en is daarover ook relevante achtergrondinformatie terug te vinden (presentaties, naslagwerk).