Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Bovenwettelijke opleidingen

De VNAB acht het van belang om aansluiting te vinden en te versterken met hogescholen en universiteiten. Enerzijds om de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de zakelijke verzekeringsmarkt te vergroten bij jong talent. Anderzijds om bachelor- en masterprogramma's aan Nederlandse universiteiten toegankelijk(er) te maken voor mensen in de markt die zich verder willen ontwikkelen op specifieke vakgebieden. Te denken valt bijvoorbeeld aan verzekeringsrecht, enterprise risk management en verzekeringskunde.

Onderstaand treft u een overzicht aan van programma's waar de VNAB direct of indirect betrokken is (geweest) bij de ontwikkeling, realisatie en ondersteuning daarvan. Indien u vragen heeft over een programma of deelname daaraan overweegt, kunt u contact opnemen met de VNAB voor meer informatie. Op deze pagina treft u tevens een aantal links op naar de genoemde opleidingen en opleidingsinstituten.

Leergang Coassurantie & Verzekering

In samenwerking met de Erasmus Academie en prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde heeft de VNAB de leergang Coassurantie & Verzekering ontwikkeld. De unieke leergang belicht op inzichtelijke wijze het juridische kader van de voor het beursverkeer geldende gewoonten, gebruiken en regelingen. In die zin is de leergang niet alleen geschikt voor juristen, maar juist ook voor de ‘doeners’ op de beursvloer. En is uitermate geschikt voor de professional met 0-5 jaar werkervaring die op zoek is naar verbreding en verdieping. Het geeft een praktische, juridische input voor de dagelijkse praktijk van het verzekeren ter beurze. De leergang Coassurantie & Verzekering is voor het eerst van start gegaan in maart 2015.

Mastercourse Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
De mastercourse Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht van de Erasmus Academie biedt o.a. de expert en de (beginnende) schadebehandelaar de unieke mogelijkheid zijn/haar kennis te verdiepen. Aan de hand van actuele casuïstiek worden onder andere aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, causaliteit, schade, verzekering en privacy en omgang behandeld. De eerste mastercourse is in 2014 van start gegaan met medewerking van de VNAB.

Praktijkleergang Zeeverzekering

De praktijkleergang Zeeverzekering behandelt de schadeverzekering van maritieme risico's voortvloeiend uit scheepvaart en transport. De leergang biedt op een voor de praktijk relevante en toepasbare wijze gespecialiseerde kennis en inzicht over de zeeverzekering en is geschikt voor deelnemers werkzaam op het gebied van de zeeverzekering. Bijvoorbeeld bij verzekeraars, makelaars, assurantietussenpersonen, P&I Clubs, P&I vertegenwoordigers, rederijen, banken, scheepswerven, expertisebureaus, in de advocatuur, de rechterlijke macht of de rechtsbijstand. De praktijkleergang Zeeverzekering is opgezet in samenwerking met de VNAB, het Verbond van Verzekeraars, Aon Risk Solutions Rotterdam, Marsh Rotterdam, Nederlands Instituut voor het Bank- Verzekerings- en Effectenbedrijf, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, NIVRE, NVZV, Stichting Dutch Legal Network for Shipping and Transport, Rotterdam Institute for Shipping and Transport Law, Erasmus School of Law, Havenbedrijf Rotterdam en Erasmus Smart Port.

HBO minor coassurantie
De VNAB heeft in samenwerking met hogeschool InHolland Den Haag in 2011 voor het eerst een minor coassurantie georganiseerd voor studenten van de opleiding Financial Service Management (FSM). Deze minor bracht HBO studenten in aanraking met de wereld van de coassurantie. De lessen werden deels verzorgd door specialisten uit de zakelijke verzekeringsmarkt die als gastdocent mochten optreden. De minor was in 2011-2012 onderdeel van het programma van FSM.

Masteropleidingen

Master Verzekeringskunde
De Master verzekeringskunde van de Universiteit van Amsterdam is een tweejarige deeltijdopleiding die aan de hand van theoretische- en praktijkcolleges uiteenlopende onderwerpen binnen de verzekeringswereld de revue laat passeren. In deze master worden vier deelgebieden behandeld, namelijk: financiële economie, actuariaat het kwantificeren van risico’s, financieel, verzekerings- en algemeen recht en bedrijfskunde. De vakken van het tweejarige programma kunnen ook los gevolgd worden als modules, of als short tracks; een combinatie van twee vakken over een bepaald onderwerp. Deze master is uitermate geschikt voor professionals uit de (zakelijke) verzekeringsmarkt die behoefte hebben aan verdieping en verbreding van hun vakgebied op academisch niveau.

Enterprise Risk Management
Enterprise Risk Management is een specialisatie binnen de master Verzekeringskunde. Deze specialisatie behandelt alle essentiële activiteiten om risico’s te identificeren, te kwantificeren, te beheersen en te financieren op een consistente manier en geldig voor de gehele organisatie. Zo krijgt u inzicht in alle risico’s die een organisatie bedreigen. Ook Enterprise Risk Management is zowel te volgen als tweejarige deeltijd master, waarbij een groot aantal vakken overeenkomen met Verzekeringskunde, of in losse modules of short tracks; een combinatie van twee vakken over een bepaald onderwerp. Deze master is uitermate geschikt voor professionals uit de (zakelijke) verzekeringsmarkt die behoefte hebben aan verdieping en verbreding van hun vakgebied op academisch niveau.

Master Aansprakelijkheid en Verzekering
De Master Aansprakelijkheid en Verzekering is een voltijd master welke de vele aspecten van aansprakelijkheid en verzekeringen belicht. Om deze master goed aan te laten sluiten op de praktijk is er een nauwe samenwerking tussen de opleiding, advocatenkantoren en verzekeraars. Deze master wordt vanwege haar voltijd indeling voornamelijk gedaan door studenten in opvolging van een relevante bacheloropleiding. Deze opleiding produceert advocaten, rechters, juridisch medewerkers evenals toekomstige verzekeraars, makelaars of wetenschappers.