Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Het ontstaan van de Assurantiebeurzen

Assurantiebeurzen zijn aanvankelijk ontstaan op centrale plaatsen waar handel werd gedreven. Kopers en verkopers die veel geld investeerden in goederen kregen behoefte aan een verzekering vanwege de grote risico's bij het transport van die goederen. Het waren dan ook de goederenmakelaars en groothandelaren die als eerste goederen en voorraden in dekking namen op grond van een volmacht van een maatschappij. De eerste beurzen ontstonden in de 16e eeuw in Italië, destijds de bakermat van de Europese handel. Toen de economische betekenis van Italië afnam verplaatste het centrum van de handel zich naar het noorden.

In de Gouden Eeuw begint de handel zowel in Amsterdam als in Rotterdam zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd nam de behoefte aan handel en vervoer gerelateerde verzekeringen toe.

Aanvankelijk werden op de beurzen alleen schepen en hun lading verzekerd. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw deden brandverzekeringen hun intrede op de beurzen. Nog later ontstonden verschillende vormen van variaverzekeringen. 


De Rotterdamse Assurantie Beurs

Amsterdamse Assurantie Beurs

Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs