Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs

Voorwaarden nominatie young professionals VNAB marktdiner 2015

Verzekeraars-, makelaarsleden en geassocieerd deelnemers van de VNAB kunnen maximaal 1 medewerker nomineren als jong talent waarbij de betreffende medewerker kans maakt op een plaats tijdens het VNAB marktdiner 2015.

De betreffende young professional dient ten minste te voldoen aan onderstaande voorwaarden en het aanmeldformulier dient door de werkgever volledig te zijn ingevuld. Mocht dit niet het geval blijken te zijn dan zal de young professional worden uitgesloten van verdere deelname.

Het bestuur van de VNAB benoemt de uiteindelijke selectie van young professionals die een uitnodiging voor het VNAB marktdiner zullen ontvangen op basis van de door het bedrijf opgegeven motivatie.

De young professional is..

  • niet ouder dan 35 jaar;
  • werkzaam bij een verzekeraars-, makelaarslid of geassocieerd deelnemer van de VNAB;
  • werkzaam binnen de coassurantie markt;
  • niet langer dan vijf jaar in dienst bij de huidige werkgever;
  • niet eerder aanwezig geweest tijdens een VNAB marktdiner.
Heijstek MSc, D. (Denise)Manager Ledenzaken & Marketing+31 (0)10 253 20 63+31 (0)6 283 635 13 d.heijstek@vnab.nlLinkedIn
VNAB events