Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A.

HR bijeenkomsten

Naast diverse kennissessies en VNAB events faciliteert de VNAB ook bepaalde kennisgroepen die informatie uitwisselen over specifieke onderwerpen. Bijvoorbeeld de bijeenkomsten met Human Resource (HR) specialisten uit de markt die periodiek worden georganiseerd en waarin actuele en relevante thema's worden besproken die in overleg met de betrokken professionals zijn vastgesteld.

In juli 2014 heeft er een overleg plaats gevonden tussen de VNAB en een aantal HR managers van haar leden. Tijdens dit overleg is naar voren gekomen dat er behoefte is aan periodieke bijeenkomsten waarin gedeelde onderwerpen en/of problemen besproken kunnen worden. Een platform waarop concullega ’s kunnen discussiëren en overleggen over actuele thema’s is iets dat de VNAB graag stimuleert. Onderwerpen die centraal hebben gestaan zijn onder andere: young professionals en opleidingen in de zakelijke verzekeringsmarkt.

Vanaf 2016 zijn de HR bijeenkomsten in een nieuw format gegoten. In het nieuwe format van de HR bijeenkomsten staat kennisdeling centraal. De HR bijeenkomsten worden gehouden voor een kernteam van circa 20 deelnemers die om de ongeveer 6 weken samenkomen. Mocht er tijdens een bijeenkomst duidelijk worden dat het besproken onderwerp meer aandacht verdient kan deze uitgediept worden in een volgende bijeenkomst of er kan voor een grotere groep een kennissessie georganiseerd worden.

Indien u het als lid of partner van de VNAB interessant vindt om tot de HR kerngroep te behoren en daarmee de HR kennissessies  bij te wonen kunt u contact opnemen met de VNAB.