Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Makelaarsvacature Juridische commissie VNAB

De Juridische commissie is een adviesorgaan dat de VNAB in het algemeen en het Bestuur in bijzonder adviseert. De Juridische commissie stelt zich ten doel het Bestuur gevraagd en ongevraagd te ondersteunen en te adviseren over zaken die van belang zijn voor een goed functioneren van de schadeverzekeringsmarkt. De Juridische commissie is momenteel dringend op zoek naar een nieuwe jurist werkzaam bij een makelaarslid van de VNAB.

Doelstelling en taken

  • De Juridische commissie verwezenlijkt haar doelstelling door middel van de volgende taken:
  • Signaleren van ontwikkelingen en veranderingen die van invloed zijn op juridische aspecten van schadeverzekeringen in de ruime zin van het woord
  • Onderhoud van bestaande en modelvoorwaarden en –clausules
  • Bewaken van uniformiteit in de diverse modelvoorwaarden en -clausules
  • Onderhoud van bestaande en ontwikkelen van nieuwe VNAB regelingen
  • Onderhouden van contacten met vakgenoten en –organisaties

Bekijk hier de taakomschrijving.

De Juridische commissie vergadert zo vaak als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een
goed functioneren van de commissie, met als uitgangspunt eens per twee maanden.

Lopende projecten

Binnen de Juridische commissie werken we dit jaar onder andere aan de ontwikkeling en vernieuwing van diverse VNAB protocollen, een PARP-template, de actualiteiten op het gebied van sanctiewetgeving en de (her)ontwikkeling van de modelvoorwaarden en -clausules in samenwerking met de technische commissies.

Vacature

De Juridische commissie is momenteel dringend op zoek naar een nieuw jurist, werkzaam bij een makelaarslid van de VNAB. Wij zijn op zoek naar een gedreven jurist, die onder andere proactief en pragmatisch te werk gaat en de theorie en praktijk goed bij elkaar weet te brengen. Als lid van de Juridische commissie werkt u samen met een groep enthousiaste juristen met veel kennis en ervaring binnen de coassurantiemarkt, waardoor u snel uw kennis en netwerk vergroot. Wilt u ook een concrete bijdrage leveren aan onze vereniging? Solliciteer dan nu!

Samenstelling en benoeming

De Juridische commissie bestaat uit ten minste twee leden en maximaal vier leden van de
Makelaarssectie en ten minste twee leden en maximaal vier leden van de Verzekeraarssectie van de
VNAB. De huidige commissieleden zijn: Nina Roodbeen (VNAB, voorzitter), Pieter van Rijsbergen (VNAB), Goos de Bie (VLC & Partners), Robert Dijkhuizen (AIG), Goddin Lee (Zurich), Peter Lems (Nationale-Nederlanden), Ineke Meinders (Aon), Robert Verhagen (HDI) en Anda Verhoeven (Marsh).

Alle kandidaten worden voorgelegd aan de huidige commissieleden, die zich zullen beraden over de meest geschikte kandidaat.

Solliciteren

Voor vragen en/of solliciteren neem contact op met Nelleke Schelfhout (commissiesecretaris) via n.schelfhout@vnab.nl of bel naar 010 253 20 65.

Meer informatie

Nelleke Schelfhout

010 253 20 65

https://www.linkedin.com/in/nellekeschelfhout/

Meer vacatures