Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Makelaarsleden Juridische commissie VNAB

De VNAB wordt in haar werkzaamheden ondersteund door verschillende commissies die bestaan uit leden van de VNAB. Deze commissies zijn een adviesorgaan van de VNAB en stellen zich ten doel de VNAB en het VNAB Bestuur gevraagd en ongevraagd te ondersteunen en adviseren over zaken die van belang zijn voor de respectievelijke segmenten en die ten goede komen aan een goed functioneren van de schadeverzekeringsmarkt. De VNAB kent op dit moment vijf commissies: Geschillen commissie, ICT commissie, Juridische commissie, HR commissie en Financiële commissie. Daarnaast zijn er vijf Technische commissies ten behoeve van de branches Brand, Cyber, Engineering, Transport en Varia. 

De Juridische commissie is momenteel op zoek naar twee nieuwe commissieleden. VNAB makelaars kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Alle kandidaten worden voorgelegd aan de huidige commissieleden, die zich zullen beraden over de meest geschikte kandidaat.

Juridische commissie
Vacature: makelaar

Voor vragen en/of solliciteren mail naar: n.schelfhout@vnab.nl (bij afwezigheid naar Nina Roodbeen: n.roodbeen@vnab.nl).

Werkzaamheden: Taakomschrijving 

Meer informatie

Nelleke Schelfhout

010 253 20 65

https://www.linkedin.com/in/nellekeschelfhout/