Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs

Lid Juridische Commissie VNAB

De VNAB wordt in haar werkzaamheden ondersteund door verschillende commissies. Deze commissies bestaan uit leden van de VNAB en fungeren voornamelijk als klankbord op verschillende onderwerpen. De VNAB kent op dit moment vier commissies: Geschillencommissie, Adviescommissie ICT, Juridische Commissie en HR Commissie. Daarnaast zijn er vier technische commissies ten behoeve van de branches Engineering, Transport, Varia en Brand.

De Juridische Commissie is momenteel op zoek naar een nieuw commissielid. VNAB makelaars kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Alle kandidaten worden voorgelegd aan de huidige commissieleden, die zich zullen beraden over de meest geschikte kandidaat.

Juridische Commissie
Vacature: makelaar
Contactpersoon: Irene Okkerman

Meer informatie

Irene okkerman

010 253 20 65