Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Lid HR Commissie VNAB

De VNAB wordt in haar werkzaamheden ondersteund door verschillende commissies. Deze commissies bestaan uit leden van de VNAB en fungeren voornamelijk als klankbord op verschillende onderwerpen. De VNAB kent op dit moment vijf commissies: Geschillencommissie, Adviescommissie ICT, Juridische Commissie. HR Commissie en Financiële Commissie. Daarnaast zijn er vier technische commissies ten behoeve van de branches Engineering, Transport, Varia en Brand.

De HR Commissie is momenteel op zoek naar een nieuw commissielid. VNAB verzekeraars kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Alle kandidaten worden voorgelegd aan de huidige commissieleden, die zich zullen beraden over de meest geschikte kandidaat.

HR Commissie
Vacature: verzekeraar
Voor vragen en/of solliciteren mail naar: marketing@vnab.nl 
Werkzaamheden: Taakomschrijving

Meer informatie

Denise Heijstek

010 253 20 63