Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Leden ICT Adviescommissie VNAB

De VNAB wordt in haar werkzaamheden ondersteund door verschillende commissies. Deze commissies bestaan uit leden van de VNAB en fungeren voornamelijk als klankbord op verschillende onderwerpen. De VNAB kent op dit moment vijf commissies: Geschillencommissie, Adviescommissie ICT, Juridische Commissie, HR Commissie en Financiële Commissie. Daarnaast zijn er vier technische commissies ten behoeve van de branches Engineering, Transport, Varia en Brand.

De ICT Adviescommissie is momenteel op zoek naar twee nieuwe commissieleden. VNAB makelaars en verzekeraars kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Alle kandidaten worden voorgelegd aan de huidige commissieleden, die zich zullen beraden over de meest geschikte kandidaat.

ICT Adviescommissie
Vacature: makelaar
Contactpersoon: Wim Span
Werkzaamheden: Taakomschrijving

ICT Adviescommissie
Vacature: verzekeraar
Contactpersoon: Wim Span
Werkzaamheden: Taakomschrijving

Meer informatie

Wim Span

010 253 20 01