Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Wist u dat?

Wist u dat  gesloten dossiers in e-ABS een retentiedatum krijgen en na het bereiken van die datum verwijderd kunnen worden?

Vanuit de AVG wetgeving mogen gegevens niet onbeperkt worden bewaard. In 2021 is het retentieprotocol opgesteld en voor de data in e-ABS is bepaald dat de retentie(bewaar)termijn 7 jaar is. Vanaf release 7.9 (februari 2022) krijgen schadedossiers die gesloten zijn en polisdossiers die de status ‘Beëindigd’, ‘Niet actief’ of ‘Geannuleerd’ bereiken (en waarbij op dat moment geen lopende schadedossiers meer zijn), een retentiedatum. Die retentiedatum is die datum plus 7 jaar. In het polisdossier is de retentiedatum te zien in het scherm 'Actuele polissituatie'. In het schadedossier is de retentiedatum te zien in het scherm 'Schadedossier'.

Wanneer na 7 jaar de retentiedatum wordt bereikt kan het dossier uit e-ABS worden verwijderd. Iedere organisatie die bij een dossier is betrokken, beoordeelt zelf of het dossier (voor de eigen organisatie) verwijderd mag worden.

Lees hier meer informatie over retentie in e-ABS.  

Publicatie datum: 17 mei 2022
Meer nieuws