Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Wijzigingen goederenclausules

De Technische Commissie Transport heeft, naar aanleiding van een door de VNAB uitgevoerde PARP-procedure, een aantal goederenclausules aangepast. Tevens zijn er een aantal algemene wijzigingen doorgevoerd.

De volgende clausules zijn aangepast:
- G2 classificatieclausule
- G13 All risks clausule
- G14 Evenementen clausule
- G15 Diefstalclausule beperkt
- G16 Diefstalclausule
- G17 Clausule voor vervoer van bederfelijke zaken
- G23 Ladingdiefstallen bij beroepsgoederenvervoer over de weg
- G27 Opruimingskosten clausule (goederen)
- G28 Opruimingskosten clausule (vervoerdersaansprakelijkheid)

Het totale overzicht van de wijzingen en de aangepaste clausules zijn hier te vinden.

Voor vragen kunt u mailen naar s.karhan@vnab.nl.
Publicatie datum: 7 februari 2019
Meer nieuws