Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Wijziging buitenlandse assurantiebelasting: gegevens in download en conversietool

In juni 2020 is door het gebruikersoverleg clearing besloten dat de wijziging van de buitenlandse assurantiebelasting gegevens in de XML van het download boekingbestand, die in e-ABS release 7.4 per ongeluk was doorgevoerd, toch de gewenste situatie is. Verzekeraars worden verzocht de verwerking van het download boekingbestand hierop aan te passen. De conversietool zal worden uitgefaseerd. Indien mogelijk na december 2020.

Op 29 november 2019 zijn de contactpersonen van VNAB verzekeraars gemaild over een per ongeluk doorgevoerde wijziging in e-ABS R7.4: in het download boekingbestand werden de buitenlandse assurantiebelasting (BAB) gegevens op een andere wijze opgenomen in de XML (zie voorbeeld hieronder). Dit zorgde ervoor dat in Excel, in geval van BAB gegevens, in een boeking geen dubbele boekingregels meer voorkwamen. Voor elke valuta één. In plaats daarvan werden de BAB gegevens opgenomen in één cel in de boekingregel. Sommige verzekeraars konden daardoor de boekingen met BAB gegevens niet meer geautomatiseerd verwerken. Daarom is toen een conversietool beschikbaar gesteld op help.vnab.nl. Het bericht hierover sloten we af met: 'In het gebruikersoverleg clearing van 13 februari 2020 wordt het download boekingbestand besproken en zal worden bepaald wat de uiteindelijke werkwijze m.b.t. BAB boekingen zal worden. Daarover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.'

Tijdens het gebruikersoverleg clearing van juni 2020 is besloten dat de wijziging die in e-ABS R7.4 per ongeluk was doorgevoerd in de XML output van het download boekingbestand, de gewenste werkwijze is met betrekking tot BAB boekingen. Dit betekent dat de doorgevoerde wijziging niet zal worden teruggedraaid. VNAB verzekeraars worden verzocht om de verwerking van het download boekingbestand vóór 13 december 2020 aan te passen aan deze wijziging in de XML van de BAB gegevens. De planning is om de correctietool na december 2020 uit te faseren. Per 1 februari 2021 zal de tool niet meer beschikbaar zijn. Verzekeraars die niet in staat zijn om vóór het einde van dit jaar de aanpassing door te voeren, kunnen contact opnemen via eabs@vnab.nl.

Voorbeeld van een boeking met buitenlandse assurantiebelasting:

Publicatie datum: 18 augustus 2020
Meer nieuws