Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Werkgroep Belasting

Sinds enkele maanden is een werkgroep belasting actief. Er wordt door de werkgroep gewerkt aan een update van het bestaande protocol buitenlandse assurantiebelasting.

Een uniforme en efficiënte werkwijze tussen alle betrokken partijen wordt nagestreefd, passend binnen de wetgeving in de diverse landen.

Het is de bedoeling om met de werkgroep (afgestemd met juridische commissie) te komen tot een conceptregeling die eventueel ter consultatie aan de leden wordt voorgelegd, waarna een bijeenkomst ter toelichting en discussie kan worden georganiseerd.

Publicatie datum: 7 mei 2019
Meer nieuws