Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

WAAR of ONWAAR week 38

De stelling van de vorige Wh@tsNews was: 'Als een polisdossier in e-ABS status ‘Niet actief’ heeft, is het niet nodig een overig document type Royement aan te maken.' 68% van de respondenten gaf het antwoord 'waar'. Wij vertellen u het juiste antwoord.

Het juiste antwoord is “WAAR”.

Over het algemeen zal dit gelden voor aflopende polissen. Hiervoor moet dan wel een contracteinddatum worden ingevuld.

  • Aflopende polissen worden niet jaarlijks verlengd, maar lopen na een vaste periode af. Voor dit soort polissen wordt dus ook geen royement opgemaakt.
  • Doorlopende polissen die worden stopgezet (door opzegging verzekeraar of verzekerde) worden geroyeerd.

Hoe werkt het in e-ABS?

Een polisdossier krijgt de status ‘Niet actief’ als in de laatste actieve plaatsing een contracteinddatum is ingevuld en die datum bereikt wordt (*). Bij het bereiken van de einddatum wordt de status van de actieve plaatsing gewijzigd van ‘Actief’ naar ‘Niet actief’. Omdat er vanaf dat moment geen actieve plaatsingen meer zijn, wordt de status van het polisdossier ook ‘Niet actief’ (*).

(*) Dit geldt alleen als er geen plaatsing aanwezig is met status ‘In onderhandeling’ of ‘Geaccordeerd’.

Voor doorlopende polissen die geroyeerd worden, moet in e-ABS een overig document met type ‘Royement’ worden aangemaakt, zodat het polisdossier (nadat het overig document is geaccordeerd) de status ‘Beëindigd’ krijgt.

Lees hier meer over overige documenten.
Lees hier meer over statussen van de polisonderdelen in e-ABS.

Publicatie datum: 13 oktober 2020
Meer nieuws