Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

VNAB verwelkomt: Nirimco

Ontmoeten & verbinden, één van de strategische pijlers van de VNAB. Als middelpunt van de zakelijke verzekeringsmarkt faciliteert de VNAB het ontmoeten van branchegenoten en het leggen van nieuwe contacten. In de rubriek ‘VNAB verwelkomt’ stellen nieuwe makelaars- en verzekeraarsleden zich graag aan u voor. Aan het woord in deze editie: Femke Schuurman-Meeusen, CCO/Senior broker liability bij Nirimco.

Wat maakt Nirimco uniek?

Nirimco is een placing broker met specialisme op het gebied van aansprakelijkheid. Wij benaderen een relatie niet vanuit verzekeringen, maar vanuit de risico’s die ze lopen. Bij het in kaart brengen daarvan staan wij onze subagenten en hun relaties dan ook graag bij. Als extra dienstverlening adviseren/beoordelen wij ook contracten en leveringsvoorwaarden. Daarnaast hebben wij onze eigen schadejuristen in dienst die proactief aan de slag gaan nadat een schademelding binnen komt. Dit doen ze bijvoorbeeld door een Teams meeting met de subagent en relatie te plannen om te horen wat er is gebeurd, wat de visie van de relatie is op het gebeurde en om uit te leggen hoe het schadetraject eruit ziet.

Waarom hebben jullie gekozen voor het VNAB lidmaatschap?

In eerste instantie was de noodzaak er niet om lid te worden, omdat we vanuit aansprakelijkheid toch voornamelijk risico’s hebben die 100% door één verzekeraar worden gedragen. Inmiddels hebben wij een (groeiend) aantal risico’s in de boeken die wel op basis van coassurantie worden gedragen door vijf tot zes verzekeraars, dan is e-ABS toch wel praktisch. Daarnaast zijn er een aantal verzekeraars die dit ook eisen.

Wat is de grootste uitdaging voor de branche?

Wat ons betreft is de grootste uitdaging voor de branche het aantrekken en opleiden van jong talent. Wat opvalt, is dat er regelmatig een stoelendans is binnen de branche waarbij de acceptanten en sluiters van de ene stoel naar de ander stoel opschuiven. Maar jonge aanwas lijkt schaars en de oudere generatie met kennis gaat steeds meer met pensioen. Wij vinden het daarom belangrijk om te investeren in jonge mensen. Kennis is wat ons betreft van groot belang. We stimuleren onze collega’s dan ook om zich te ontwikkelen door middel van externe opleidingen, webinars en seminars van o.a. verzekeraars en advocatenkantoren, maar ook intern met onze Nirimco Academy.

Naar welk VNAB event kijken jullie het meeste uit?

Voor ons staat het VNAB Moments That Matter event op 30 juni als eerste op de agenda. Hier kijken we naar uit, omdat we verwachten hier veel (oude) bekenden tegen het lijf te lopen.

Publicatie datum: 15 juni 2022
Meer nieuws